Sågverken kämpar med lönsamheten

1 februari När skogsbolagen presenterar sina resultat för 2023 är det tydligt att sågverken kämpar med dålig lönsamhet.  Stora Enso och Setra gjorde stora förluster.

Sågverken kämpar med lönsamheten
Genrebild.

Höga timmerpriser och lägre försäljningspriser bidrog till minskad omsättning och pressade resultat för alla sågverksföretag.

Träindustriföretaget Setra gjorde en rörelseförlust på 237 miljoner kronor under helåret 2023, vilket kan jämföras med vinsten på 1,2 miljarder under 2022.

Stora Ensos affärsområde Wood Products med sågverk och tillverkning av vidareförädlade produkter som KL-trä och LVL, gjorde en förlust på 64 miljoner euro, motsvarande 735 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 309 miljoner euro under 2022, motsvarande 3,3 miljarder kronor.

Holmens sågverk gjorde också ett betydligt sämre resultat, men klarade sig utan röda siffror. Bolaget konstaterar att kostnaden för timmer har ökat, men att det uppvägdes av högre intäkter från försäljning av flis och bränslesortiment.

Stora Enso skriver att sågverk, KL- och LVL-trä fortsätter att påverkas negativt av låg efterfrågan, lägre priser och sjunkande volymer. Även om efterfrågan på träprodukter är fortsatt stabil, är den svag på grund av den fortsatta avmattningen i byggnadsbranschen.

Setra ser dock vissa ljustecken:

– För kommande kvartal har vi slutit avtal med ökade priser. Efterfrågan förbättrades i USA och Asien samtidigt som den underliggande efterfrågan i Skandinavien och Europa är fortsatt svag, skriver vd Marcus Westdahl i ett pressmeddelande.

Även massaproducenterna fick uppleva lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader, men resultaten påverkades positivt av valutaeffekter, skriver SCA i sin bokslutsrapport. Pappersmassans pris sätts i amerikanska dollar och denna var i genomsnitt värd 10,61 under 2023.

Billeruds vd konstaterar dock att ”2023 har varit ett extremt utmanande år”. För det första kvartalet 2024 väntas dock marknadsförhållandena förbättras något för de flesta av Billeruds produktkategorier. I Norden producerar Billerud pappersmassa som säljs på den öppna marknaden, men även vätskekartong, säck- och kraftpapper, containerboard och förpackningskartong. I USA produceras även grafiskt papper.

Stora Enso räknar med ett fortsatt osäkert marknadsläge under 2024. Det finns dock vissa positiva tecken som stigande massapriser, minskande globala lager av massa, färre kunder som minskar sina lager samt lägre inflation och räntor.

Sverige största skogsägare, Sveaskog, fick under 2023 uppleva att virkespriserna ökade med i genomsnitt 14 procent, medan leveransvolymerna minskade med 13 procent. Sveaskog har under året minskat avverkning i egen skog.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb