Sågverken driver upp timmerpriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Bengt Ek.
Virkesprisindikatorn drevs uppåt av sågverken under september.
Efter en avvaktande inledning på hösten i kölvattnet av coronan blir nu utvecklingen allt tydligare på virkesmarknaden. 
”Virkesprisindikatorn stiger i september och vår bedömning är att det är drivet av de mer positiva tongångarna hos sågverken. Som bevis på denna trend höjde flera bolag sina inköpspriser på sågtimmer i september medan priserna på massaved sänktes. Skogsägare som funderarar på att gallra eller avverka kommer även se denna utveckling i anbuden de får in. Att virkesprisindikatorn stiger i september bör främst ses som en indikation på att sågtimmerpriserna kommer fortsätta stärkas medan utvecklingen på massaved är mer osäker”, skriver Virkesbörsen i en kommentar.
Man poängterar att virkesmarknaden är fortsatt tudelad i sin riktning med två helt motsatta situationer för å ena sidan sågtimmer och å andra sidan massaved.
 
OLIKA FÖR GALLRING OCH SLUTAVVERKNING
Tudelningen gör att lönsamheten i gallringar och slutavverkningar påverkas olika framöver.
”Utbudet av massaved är stort och efterfrågan har försvagats av nedgången för skriv- och tryckpapper. Flera pappersmaskiner har lagts ner och ännu är inte året slut…”
Virkesprisindikatorn steg till 100,85 i september från100,75 i augusti.
Virkesbörsen nämner också att Sveriges BNP visserligen uppvisade ett historiskt ras under andra kvartalet i år  (–8,2 procent jämfört med 2019)  men att den ändå gick bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.
Den svenska kronan försvagades mot samtliga jämförda handelsvalutor i september vilket gynnar de exportorienterade företagen.
 
Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet samt sentimentindex från EU.

 

Annons
Annons

 

Publicerad:
 • Forskningssatsning på barrblandskog

  Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
 • Annons
 • Brandberedskap stärks med fler helikoptrar

  Kategorier: skogsbränder, brandflyg, MSB
  Sedan i onsdags är fyra flygplan och tio helikoptrar i beredskap för att släcka bränder i Norrland som drabbats särskilt hårt. Nu ökar brandrisken även på annat håll och fler helikoptrar sätts i beredskap.
 • Så ska självverksamma jobba säkrare

  Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
 • Annons
 • "Vi känner försmak av en grön supercykel"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Carl Olén
  Dryga tusenlappen per kubiken grantimmer kan bli det nya normala. Det finns tecken på det, skriver Carl Olén, Skogsfond Baltikum, i sin krönika.
 • Trävaror ger Södra ett jättelyft

  Södra visar ett urstarkt första halvår. Resultatet steg med en bra bit över 300 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Annons