Sågverk rekordinvesterar – men virkesbrist väntar

5 september 2023 Sågverken rekordinvesterar men var finns veden? Frågan lyfts i Danske Banks senaste rapport.

Sågverk rekordinvesterar  – men virkesbrist väntar

Det lär bli ökad kamp om skogen och stor brist på virke, är bankens bedömning i rapporten Skog och ekonomi.  Här nämns att sågverken rekordinvesterar, totalt 4,1 miljarder kronor, i ökad kapacitet och förädling. Samtidigt visar Skogsstyrelsens scenarier att den långa perioden av ökade uttag ur skogen är över och avverkningspotentialen minskar framöver.

– Vår sammanställning pekar på att sågverken ökar kapaciteten med tio procent de närmaste åren. Det innebär ett ökat timmerbehov på uppemot fem miljoner kubikmeter, men frågan är var den timret finns, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank, i ett pressmeddelande. 

I sin senaste rapport har banken gått igenom branschens planerade investeringar under 2023 och Skogsstyrelsens analys (SKA22) för svensk skog.

Slutsatsen är att det svenska skogsbruket nu får räkna med lägre avverkning i stora delar av landet. 

Tuffast blir det i Götaland med ett sänkt utrymme på cirka fyra miljoner kubikmeter, en minskning med tio procent. Nya och kommande EU-regler om skyddande av skogsmark och biologisk mångfald påverkar också framtida uttag från skogen eftersom Sverige ska lagra mer kol i skogen, skriver banken.

– Sågverken har haft bra lönsamhet och det är därför naturligt att de investerar i sin verksamhet. Men med brist på timmer utmanas lönsamheten. Vi spår en konsolidering på marknaden med uppköp men också nedläggningar, säger Johan Freij.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb