Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
Södra höjer priset för gran- och talltimmer med 30 kronor kubikmetern fast mått under bark. För klentimmer och kubb är höjningen 25 kronor. De nya priserna gäller från den 20 januari.
Anledningen är att Södras sågverk i Götaland håller en hög produktionstakt och med stor efterfrågan på timmer som följd. Det gäller för såväl normaltimmer av gran och tall som för klentimmer och kubb. 
– Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter har klarat utmaningarna under det senaste året på ett så bra sätt. Det var länge sedan efterfrågan på sågråvara var så hög som nu. Men det är samtidigt svårt att spå hur länge utvecklingen håller i sig, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande.
Man räknar dock med att produktionstakten för sågverken blir fortsatt hög under våren.
Även i skogen syns stor aktivitet.
– Vår produktion i skogen går nu in i en intensivare period. Vi har goda förutsättningar, men måste fortsatt ha ett stort fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark. Detta för att minimera riskerna för kommande angrepp under 2021, säger Olof Hansson.
 
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons