Sågat virke kan bli bristvara

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
NCC huvudkontor. Foto: David Valldeby.
När andra länder minskade produktionen under fjolåret ökade efterfrågan på svenska trävaror. Nu är sågverkens lager riktigt låga. Virke riskerar att bli en bristvara till den stundande bygg- och snickerisäsongen, enligt Svenskt Trä.
När pandemin inleddes fick andra länder som är stora på virkesmarknaden leveransproblem. Det gäller exempelvis Kanada och Ryssland, uppger Christian Nilsson, marknadsanalytiker hos Svenskt Trä och Skogsindustrierna.
Detta innebär att sågverken har jobbat hårt men samtidigt minska sina lager. Nivåerna är nu de lägsta på 20 år samtidigt som högsäsongen för såväl byggsektor som hemmasnickare närmar sig.
Bristen gör att trävarupriserna stiger. I USA fördubblades de i augusti. Och under innevarande års första kvartal steg priserna ännu mer.
 
ALTANVIRKE KAN DRABBAS
- I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian Nielsen, i pressmeddelandet.
Den svenska exporten ökade med tio procent 2020 jämfört med året innan. Detta trots en ofta hög sjukfrånvaro.
Svenskt Trä menar att det kommer att krävas ett stadigt tillflöde på sågat virke för att möta efterfrågan och bygga upp lagernivåerna.
- Vi har ett stort förtroende för att svenska sågverk kommer att fortsätta att arbeta så hårt de kan. De visade sin styrka under de kritiska månaderna när pandemin slog till med full kraft förra året. Nu skördar vi frukten av ett målmedvetet arbete där svenska sågverk är vana att ställa om för nya marknader, ökade volymer och har en långtgående förmåga till kundanpassning, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

 

 

Annons
Annons

Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons