SKOGSSKYDD.

Säg din mening om skyddad skog

1 september 2016 150 000 hektar svensk skog ska skyddas fram till och med 2020. Nu vill myndigheterna höra din synpunkt på hur det ska gå till.

Mellan 1999 och 2010 skulle 400 000 hektar skog nedanför fjällgränsen skyddas, enligt miljömålet Levande skogar. Till 2020 ska ytterligare 150 000 hektar skyddas och planen för hur det ska gå till och vilka skogar som ska ingå måste tas fram snabbt. Redan i år ska Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket komma med förslag i form av en nationell strategi för formellt skydd. 

Bo Hultgren, SkogsstyrelsenBo Hultgren, SkogsstyrelsenSKOGEN har talat med ­projektledare Bo Hultgren på Skogsstyrelsen som tillsammans med Jonas Nordanstig från Naturvårdsverket leder revi­deringen av skyddsstrategin.
Hur går ni till väga? 
– Vi ska titta på vad som gjorts under tidigare år. Vi kommer också att föra en dialog med skogsägare, forskare och andra. Bland annat ordnar vi en hearing i oktober. Det här ska leda till ett beslutsunderlag om hur arealer ska fördelas länsvis, vilka skogstyper som bör prioriteras samt vara ett underlag för regeringens fortsatta arbete med miljömålen. Vi tittar också på ekologiska och ekonomiska konsekvenser samt hur vi når olika miljökvalitetsmål.

Vilka skogar kommer att skyddas? 
– Vi ska titta på kända värdefulla skogar och se hur de omfattas av formellt skydd. Vi vill också titta på de viktiga frivilliga avsättningarna, men till dem har vi tyvärr bara begränsad tillgång. Vi kommer också att uppsöka vissa skogsägare med nyckelbiotoper på sina ägor.  

Är detta något som den enskilda skogsägaren behöver tänka på?
– Det är ju inte jättemånga skogsägare som berörs. De som gör det kommer att få ersättning för avsatt skog. Och grundinställningen är att skyddet inte ska vara starkare än nödvändigt. 

Regeringsuppdraget kräver att ni agerar på kort tid, vilket innebär att förslagen inte hinner skickas ut på remissrunda. Ser ni några risker med det?
– Dialogen är alltid viktig och det är tråkigt att tidsramarna inte ger utrymme för en remiss. Vi har gjort förutsättningarna tydliga och hoppas att alla intressenter tar vara på möjligheten att lämna sina synpunkter direkt till oss under arbetets gång eller på hearingen i oktober.

Är det något skogligt intresse som utmärker sig i diskussionerna?
– Nja, nyckelbiotoperna engagerar många och man kan nog säga att det blivit mer tryck på att avsätta skog för friluftsliv.

Vad tycker du?
Om du vill lämna synpunkter angående strategin för skogsskyddet kan du kontakta Bo Hultgren på Skogsstyrelsen, bo.hultgren@skogsstyrelsen.se eller Jonas Nordanstig på Naturvårdsverket, jonas.nordanstig@naturvardsverket.se 

SKOGEN 8/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb