Säg din mening om skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGSSKYDD. 150 000 hektar svensk skog ska skyddas fram till och med 2020. Nu vill myndigheterna höra din synpunkt på hur det ska gå till.

Mellan 1999 och 2010 skulle 400 000 hektar skog nedanför fjällgränsen skyddas, enligt miljömålet Levande skogar. Till 2020 ska ytterligare 150 000 hektar skyddas och planen för hur det ska gå till och vilka skogar som ska ingå måste tas fram snabbt. Redan i år ska Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket komma med förslag i form av en nationell strategi för formellt skydd. 

Annons
Annons

Bo Hultgren, SkogsstyrelsenBo Hultgren, SkogsstyrelsenSKOGEN har talat med ­projektledare Bo Hultgren på Skogsstyrelsen som tillsammans med Jonas Nordanstig från Naturvårdsverket leder revi­deringen av skyddsstrategin.
Hur går ni till väga? 
– Vi ska titta på vad som gjorts under tidigare år. Vi kommer också att föra en dialog med skogsägare, forskare och andra. Bland annat ordnar vi en hearing i oktober. Det här ska leda till ett beslutsunderlag om hur arealer ska fördelas länsvis, vilka skogstyper som bör prioriteras samt vara ett underlag för regeringens fortsatta arbete med miljömålen. Vi tittar också på ekologiska och ekonomiska konsekvenser samt hur vi når olika miljökvalitetsmål.

Vilka skogar kommer att skyddas? 
– Vi ska titta på kända värdefulla skogar och se hur de omfattas av formellt skydd. Vi vill också titta på de viktiga frivilliga avsättningarna, men till dem har vi tyvärr bara begränsad tillgång. Vi kommer också att uppsöka vissa skogsägare med nyckelbiotoper på sina ägor.  

Är detta något som den enskilda skogsägaren behöver tänka på?
– Det är ju inte jättemånga skogsägare som berörs. De som gör det kommer att få ersättning för avsatt skog. Och grundinställningen är att skyddet inte ska vara starkare än nödvändigt. 

Regeringsuppdraget kräver att ni agerar på kort tid, vilket innebär att förslagen inte hinner skickas ut på remissrunda. Ser ni några risker med det?
– Dialogen är alltid viktig och det är tråkigt att tidsramarna inte ger utrymme för en remiss. Vi har gjort förutsättningarna tydliga och hoppas att alla intressenter tar vara på möjligheten att lämna sina synpunkter direkt till oss under arbetets gång eller på hearingen i oktober.

Är det något skogligt intresse som utmärker sig i diskussionerna?
– Nja, nyckelbiotoperna engagerar många och man kan nog säga att det blivit mer tryck på att avsätta skog för friluftsliv.

Vad tycker du?
Om du vill lämna synpunkter angående strategin för skogsskyddet kan du kontakta Bo Hultgren på Skogsstyrelsen, bo [dot] hultgren [at] skogsstyrelsen [dot] se eller Jonas Nordanstig på Naturvårdsverket, jonas [dot] nordanstig [at] naturvardsverket [dot] se 

SKOGEN 8/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons