”Sådd ger mer kvalitetstimmer”

30 januari 2023 Det är konstigt att sådd och självsådd står för så liten del av föryngringen, tycker Per Jonasson, skogsägare och skogspoddare, när han intervjuas i Sista ordet.

”Sådd ger mer kvalitetstimmer”

Sådd ger helt andra möjligheter att producera kvalitetstimmer än vid plantering, säger han. 

Hans familj har länge varvat sådd av tall varvad med plantering av gran i sina skogar i Västmanland och Småland. 

– Vi föryngrar nästan all tall genom sådd, antingen naturligt genom att ställa fröträd eller genom köpta förädlade frön, eller en kombination. Genom att kombinera sådd av tall med plantering av gran får man en blandskog. Det ger fördelar, inte minst för virkeskvaliteten. Björken kommer automatiskt. 

– Att man genom sådd får upp så väldigt mycket mer plant ger ett större urval av friska, obetade huvudstammar. Dessutom mår tallen bra i täta bestånd. 

Rekommenderad mängd frön per hektar är ungefär 300 gram, drygt 50 000 frön. 

– Av det vill man ha minst 8 000 till 10 000 plantor per hektar, vilket vi ofta brukar få också. 

Det kan jämföras med skogsplantor som ofta sätts 2 500 per hektar.  

– Om man då betänker att nästan var tredje planta betas på vissa områden förstår man att det blir ont om kvalitetstimmer. En tall som är betad på toppskottet har en defekt, även om den kanske döljs med tiden. 

Det är bra att komma igång med sådden så tidigt som möjligt på våren efter att marktemperaturen nått tio grader. 

– Då har man faktiskt en chans att göra om sådden redan samma vår ifall man skulle misslyckas på grund störtregn eller något annat. Man kan se tendens till om man har lyckats redan efter tre veckor. 

Vid sådd bör man se upp med riktigt finkornig jord eller sand eftersom det finns risk för uppfrysning. På riktig bördig mark har tall sin begränsning medan gran växer fortare ju bördigare det är. 

– Men på mellanmarker går det oftast utmärkt med tall, nya studier visar att den ofta överträffar granens tillväxt.  

– Det är synd att sambandet sådd och kvalitetsvirke inte uppmärksammas mer, säger Per Jonasson.

UR SKOGEN 1/2023

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb