Så tycker man om skogsutredningen

25 januari 2007 "Relativt bra" "Det krävs högre målsättning för arbetet med områdesskydd" "Den innehåller flera genomtänkta och intressanta förslag" som kan förändra skogsbruket i en positiv riktning."Anmärkningsvärt att utredningen inte tar upp relationen mellan rennäring och skogsbruk". "Skogsutredningens betänkande är till stora delar undermåligt".

Så tyckte några om förslagen i den senaste skogsutredningen ”Mervärdesskog”.

eSKOGEN ger dig internetkartan till många av remissvaren:
http://
<A HREF= www.skogsindustrierna.org/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=1148&document=7096
>Skogsindustrierna »
<A HREF= http://www.lrf.se/LrfNodeServlet?command=layout&n=4134
>LRF Skogsägarna »
<A HREF= http://www.jagareforbundet.se/fran_sjf/skrivelserochre/default.asp
> Svenska Jägareförbundet »

<A HREF= http://www.sfv.se/cms/galleriet/SFV_s_remissarbete.html
>Statens fastighetsverk»
<A HREF= www.statskontoret.se/upload/Remissvar/2007/2006228.pdf
>Statskontoret »
<A HREF= http://www.f.lst.se/omlansstyrelsen/remisser.4.5332461101487457880005.html
>Länsstyrelsen i Jönköpings län »
<A HREF= http://www.dom.se/templates/DV_Publication____3955.aspx
>Svea Hovrätt »
<A HREF= http://www.stem.se/infobank/remisser.nsf/page?openpage&view=category&count=-1&expand=8.3
>Energimyndigheten »
<A HREF= http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/sa_tycker_riksantikvarieambetet/sa_tycker_riksantikvarieambetet.html
>Riksanitkvarieämbetet »
<A HREF= http://www.scb.se/templates/Listning2____80273.asp
>Statistiska Centralbyrån »

<A HREF= www.cbm.slu.se/publ/remiss/109_06.pdf
http://www.y.lst.se/publikationer/remissvar.4.c3362f10113d7b1438000883.html
>Centrum för biologisk mångfald »
<A HREF= www.snf.se/pdf/remisser/rem-20070119.pdf
>Svenska Naturskyddsförningen »
<A HREF= http://www.wwf.se/show.php?id=1024550
>Världsnaturfonden »
<A HREF= http://www.faltbiologerna.se/arkiv/759/remissvar-fran-faeltbiologerna-pa-skogsutredningens-betaenkande-mervaerdesskog-sou-200681
>Fältbiologerna »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb