Så syns coronaeffekten i skogssektorn

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Coronakrisen har slagit väldigt olika mot olika delar av skogsindustrin. Men på det hela har man klarat den väl, konstaterar Virkesbörsen i sin analys av andra kvartalet i år.

Olikheterna syns mellan såväl olika bolag som skogsägarföreningar. Även inom samma verksamhet varierade coronaeffekten stort.

Annons
Annons

Hos exempelvis Holmen Paper sjönk marginalerna med hela 30 procent under andra kvartalet som en följd av minskad efterfrågan. Men för Holmen Kartong gick det bra med priser på en stabil nivå.

Skogsägarföreningarna har anpassat sig till en konjunkturavmattning genom sänkta virkespriser. Södra som upplevt en resultatsänkning med drygt 40 procent mellan 2018 och 2019 (från en förvisso rekordhög nivå) fick se sänkningarna fortsätta under andra kvartalet. Även Norrskog och Norra skogsägarna uppvisade försämringar medan Mellanskog gör ett bra resultat.

Generellt har virkesköpare blivit mer försiktiga och avvaktande under pandemin. Men en återhämtning syns bland annat i sågverkens lönsamhet.

När det gäller flera av industrins större aktörer så har de, enligt Virkesbörsen, gått från en positiv utblick till att ”nästan i kör sjunga om globala osäkerheter”. Det är förstås kopplat till hur coronaläget utvecklas i höst, men inte bara.

Den exportberoende industrin har gynnats av den svaga kronkursen och frågan är nu om det tas politiska beslut som höjer kronkursen. ”Och så finns ju ett oräkneligt antal barkborrar”, skriver Virkesbörsen apropå orosmoln.

Här kan du läsa rapporten

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons