Så stort var virkeslagret

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
virkeslager
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Lagren av barrsågtimmer ökade under andra kvartalet vid en jämförelse med samma period i fjol.
Den 30 juni var virkeslagren 8,8 miljoner kubikmeter. Av detta var 2,7 miljoner barrsågtimmer. Det är en ökning med 16 procent jämfört med andra kvartalet 2020, men sett till en femårsperiod är timmernivån i stort sett oförändrad. Ökningen gäller för hela Sverige med undantag för den sydligaste delen.
Nivån minskade dock mellan första och andra kvartalet i år men det är, enligt Skogsstyrelsens pressmeddelande, precis som det brukar vara.
 En summering av andra kvartalet visar att lagren av massaved uppgick till 5,1 miljoner kubikmeter. Det är tio procent mindre än vid samma tid 2020 men också i nivå med genomsnittet de senaste fem åren .Det är framför allt en minskning i norra Sverige som gör att det totala massavedslagret minskar.
Lagret av massaflis var knappt 1,1 miljon kubikmeter vilket var tio procent mindre än samma tid förra året. Lagren av massaflis har i genomsnitt varit knappt en miljon kubikmeter de senaste fem åren.
 
Den kubikmeter som avses är m3f ub, det vill säga fastkubikmeter under bark.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons