Så stort är normalhygget

18 december 2023 Medianstorleken på sammanhängande kalavverkningar var 2,4 hektar förra året, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Så stort är normalhygget
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild - Azote Library.

De fem procenten största sammanhängande kalmarker, som de omnämns i Skogsstyrelsens statistik, skiljer sig från mängden. För denna lilla andel ligger medianen på 14,7 hektar. Det påverkar genomsnittsstorleken för landet som hamnar på 4,4 hektar.

Statistiken omfattar även medelbredden på kantzoner mot vatten. Den var elva meter visar siffror för avverkningssäongerna under 2017 och 2020. Hos enskilda ägare var medelbredden knappt tio meter och hos övriga ägare drygt 13 meter.

Dock saknade en tredjedel av landets strandlinjer kantzon.

Skogsägare lämnade under de här åren nio procent som genomsnittlig hänsyn vid avverkning. Här märks variationer mellan landsdelarna. I norra och södra Norrland var andelen hänsyn tio respektive drygt elva procent av den avverkade arealen och åtta respektive sju procent i Svealand och Götaland.

Drygt 18 procent av den föryngringsavverkade arealen saknade någon form av hänsynsytor helt, visar statistik för perioden 2017 – 2020.

Förklaring Strandlinje innebär den sträcka där land möter hav, sjö eller vattendrag. Med sammanhängande kalmarksareal menas föryngringsavverkningar utförda under tre på varandra följande avverkningssäsonger med ett mindre avstånd än 20 meter, oavsett om de ligger över en fastighetsgräns.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb