Så stort är hyggesfritt skogsbruk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
Hyggesfritt skogsbruk definieras i undersökningen som ”skogsmark med produktionsmål där skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår större kala ytor”. De hyggesfria metoderna är exempelvis olika former av blädning, plockhuggning, luckhuggning och överhållen skärm. 
Skattningen av den hyggesfria arealen har en felmarginal (se fotnot nedan).

 

Annons
Annons

Undersökningen, som gäller 2020, visar att den största enskilda skötselåtgärden för skogsbruket som helhet är röjning. 497 000 hektar röjdes i Sverige i fjol. Götaland stod för den störst röjningsandelen med 202 000 hektar. 
Totalt gjordes skötselåtgärder som markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästan 963 000 hektar.
Plantering och sådd utfördes på drygt 218 000 hektar, plantering stod för merparten av detta, omkring 202 000 hektar.
Arealen som markbereddes i landet uppgick till omkring 206 000 hektar och drygt 42 000 hektar skogsmark gödslades.
Skogsstyrelsens statistik för 2020 visar också att 82 procent av den produktiva arealen skogsmark hade en aktuell skogsbruksplan.
 
 
Fotnot: Samtliga siffror över skötselåtgärderna har en felmarginal, ett så kallat 95-procentigt konfidensintervall. För hyggesfritt skogsbruk beräknas den vara från 534 000 till 754 000 hektar. Osäkerheten för just hyggesfritt är något större eftersom det är första gången en uppskattning görs.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norrbotten värst drabbat av törskate

  Kategorier: Skogsforskning, törskate
  Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.
 • Annons
 • Bra delår för Mellanskog

  Mellanskogs resultat gick kraftigt uppåt under årets första nio månader jämfört med i fjol.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I dagarna landar SKOGEN 10/2021 i brevlådorna hos prenumeranterna. Redan nu finns den i digital form. Temat den här månaden är Virkesaffären.
 • Annons
 • ”Oschysst och kortsiktigt – prisdumpning skadar näringen"

  SKOGENdebatt. På kort tid har flera av landets större skogsindustrier bestämt sig för att säga upp ett antal erfarna entreprenörer. Samtidigt står dörren öppen för andra att bemanna skogsmaskiner med snabbutbildad utländsk personal som har låg, eller ingen erfarenhet alls. Vart är det svenska entreprenadskogsbruket på väg, undrar Kolbjörn Kindströmer.
 • Urstarkt kvartal för Södra

  Södras redovisar ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Resultatförbättringarna gäller både sågade trävaror och massa.
 • Annons