Så sprids grankotterost

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Grankotte angripen av grankotterost. Foto: Hernan Capador.
Svampsjukdomen grankotterost orsakar stora bortfall i fröplantager. Nu styrker forskning att det krävs hägg i närheten för att skadegöraren ska föröka sig. Det är i sammanhanget goda nyheter.
Svampen grankotterost kan orsaka stora problem i granfröplantager eftersom angripna kottar inte producerar frö. Detta kan få allvarliga konsekvenser för produktionen av förädlade granplantor.
Sjukdomen orsakas av Thekopsora, en rostsvamp som värdväxlar mellan gran och hägg under sin livscykel.
En springande punkt har varit om sjukdomen kan infektera gran utan hägg i närheten. Det skulle i så fall försvåra bekämpningen väsentligt.
”Det skulle göra det nödvändigt att identifiera och ta bort alla infekterade kottar på och omkring fröplantagerna, eftersom de skulle fortsätta producera sporer och infektera nya kottar under flera år. Om en sådan sanering ens vore möjlig, skulle den vara både dyr och besvärlig. Men vi tror oss nu ha hittat svaret på frågan, Hernan Capador forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.
Det har gjorts genom DNA-analyser av en stor mängd kottar från Sverige, Norge och Finland. Genom analyserna har man alltså kunnat dra slutsatsen att även häggen behövs som värd för att svampen ska föröka sig. Det innebär att det bästa och enklaste motmedlet mot sjukdomen fortfarande är att avlägsna all hägg i fröplantagernas närhet.
Men det är inte känt hur långa avstånd sporerna kan spridas och därmed inte hur stor den häggfria zonen måste vara. Det är heller inte säkerställt om det finns andra alternativa värdväxter som skulle kunna ta häggens plats.
”Detta är de frågor vi studerar nu,” säger docent Åke Olson, som leder projektet
 
 

Om fröplantager: Sverige exporterar årligen gran till ett värde motsvarande drygt 80 miljarder kronor. För att trygga återväxten behövs nära 200 miljoner granplantor varje år, och nästan 70 procent av dessa kommer från fröplantager med träd som valts ut för sina högavkastande egenskaper. Produktionsvinsterna med att använda fröplantager uppgår till nära 1,7 miljarder kronor årligen, enligt SLU

 

 

Annons
Annons

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons