Så skonas fornminnet i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gropawall
En så kallad gropavall (ett slags hägnad) i Västergötland. Foto: Wikipedia
På en träff i Tranemo den 22 april presenteras plus och minus från åtgärder som tagits för att undvika körskador på skogens forn- och kulturlämningar. Skogsbruk, organisationer och myndigheter kommer att delta.

Åtgärdsgruppen för Levande skogar i Västra Götaland träffas två gånger per år för att bland annat följa upp överenskomna åtgärder kring miljöhänsyn i skogsbruket. Den 22 april är temat forn- och kulturlämningar och hur de alltför omfattande skadorna på dem kan förhindras.
– Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra, både när det gått bra och mindre bra, och ta med den kunskapen ut till nästa avverkning, så kan vi vända trenden och minska skadorna, säger Bo Hultgren, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

På programmet:
Peter Ask, Sveaskog,  redogör för de branschgemensamma riktlinjer kring forn- och kulturlämningar som nyligen antagits. Tony Axelsson,Vida Skog  och Göran Lundh, Skogsstyrelsen, berättar om nya målbilder, kring bland annat körskador, som arbetats fram. Lars Ekberg, Skogsstyrelsen,  presenterar senaste nytt från programarbetet med nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet.
Tid: fredag 22 april, kl.9.30–15.00.Plats: Samling vid kyrkan i Tranemo.

 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons