Så skapas mer viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sälgen är även viktig för humlor och bin.
Det går att med ganska små medel skapa mycket foder till klövvilt i skogen. Åtgärderna bidrar till färre betesskador, friskare djur och mer biologisk mångfald, enligt forskare.

Foder kan skapas på mindre ytor, längs dikesrenar och i kraftledningsgator. 

Annons
Annons

I skogen bör man satsa på tall och lövträd där förutsättningarna finns. I röjningen kan mycket göras genom att ta vara på rönn, asp, sälg och ek, enligt ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet.

–Rönn och sälg kommer ofta i kantzoner mellan åker och skog, liksom längs dikesrenar. En del bör röjas ner till beteshöjd, på ungefär en meter. Några träd kan förhoppningsvis växa sig stora, säger forskaren Annika Felton i nyhetsbrevet.

–Vid avverkning vintertid finns möjligheten att lägga tall och lövris överst i högar där hjortdjuren kan äta, tillägger hon.

Det handlar inte om att göra en enda stor åtgärd utan flera olika saker på många platser. 

Hon påpekar också att forskningen visar att djuren mår bäst och väger mer av en varierad kost. 

Annika Feltons förhoppning är att åtgärderna ska kännas inspirerande.

–Det handlar om det lustfyllda i att skapa blommande växter och mat till det vilda, säger hon.

Annika Felton medverkar i EU-projektet ”Vild & bortskämd” tillsammans med markägare, LRF, myndigheter, Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen. Genom informationsmaterial, filmer och dialogmöten sprids kunskap om foderskapande åtgärder.

Här är filmerna

Publicerad:
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons