Så skapas mer viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sälgen är även viktig för humlor och bin.
Det går att med ganska små medel skapa mycket foder till klövvilt i skogen. Åtgärderna bidrar till färre betesskador, friskare djur och mer biologisk mångfald, enligt forskare.

Foder kan skapas på mindre ytor, längs dikesrenar och i kraftledningsgator. 

Annons
Annons

I skogen bör man satsa på tall och lövträd där förutsättningarna finns. I röjningen kan mycket göras genom att ta vara på rönn, asp, sälg och ek, enligt ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet.

–Rönn och sälg kommer ofta i kantzoner mellan åker och skog, liksom längs dikesrenar. En del bör röjas ner till beteshöjd, på ungefär en meter. Några träd kan förhoppningsvis växa sig stora, säger forskaren Annika Felton i nyhetsbrevet.

–Vid avverkning vintertid finns möjligheten att lägga tall och lövris överst i högar där hjortdjuren kan äta, tillägger hon.

Det handlar inte om att göra en enda stor åtgärd utan flera olika saker på många platser. 

Hon påpekar också att forskningen visar att djuren mår bäst och väger mer av en varierad kost. 

Annika Feltons förhoppning är att åtgärderna ska kännas inspirerande.

–Det handlar om det lustfyllda i att skapa blommande växter och mat till det vilda, säger hon.

Annika Felton medverkar i EU-projektet ”Vild & bortskämd” tillsammans med markägare, LRF, myndigheter, Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen. Genom informationsmaterial, filmer och dialogmöten sprids kunskap om foderskapande åtgärder.

Här är filmerna

Publicerad:
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons