Så skapas mer viltfoder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sälgen är även viktig för humlor och bin.
Det går att med ganska små medel skapa mycket foder till klövvilt i skogen. Åtgärderna bidrar till färre betesskador, friskare djur och mer biologisk mångfald, enligt forskare.

Foder kan skapas på mindre ytor, längs dikesrenar och i kraftledningsgator. 

Annons
Annons

I skogen bör man satsa på tall och lövträd där förutsättningarna finns. I röjningen kan mycket göras genom att ta vara på rönn, asp, sälg och ek, enligt ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet.

–Rönn och sälg kommer ofta i kantzoner mellan åker och skog, liksom längs dikesrenar. En del bör röjas ner till beteshöjd, på ungefär en meter. Några träd kan förhoppningsvis växa sig stora, säger forskaren Annika Felton i nyhetsbrevet.

–Vid avverkning vintertid finns möjligheten att lägga tall och lövris överst i högar där hjortdjuren kan äta, tillägger hon.

Det handlar inte om att göra en enda stor åtgärd utan flera olika saker på många platser. 

Hon påpekar också att forskningen visar att djuren mår bäst och väger mer av en varierad kost. 

Annika Feltons förhoppning är att åtgärderna ska kännas inspirerande.

–Det handlar om det lustfyllda i att skapa blommande växter och mat till det vilda, säger hon.

Annika Felton medverkar i EU-projektet ”Vild & bortskämd” tillsammans med markägare, LRF, myndigheter, Jägareförbundet och Naturskyddsföreningen. Genom informationsmaterial, filmer och dialogmöten sprids kunskap om foderskapande åtgärder.

Här är filmerna

Publicerad:
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons