Så ska tillväxten öka med 20 procent

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.

Åtgärderna handlar bland annat om att minska skogsskadorna, att sköta skogen effektivare och att använda bättre plantor.

Annons
Annons

Rapporten har tagits fram i en samverkansprocess där Skogsstyrelsen, skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen deltagit, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Under nästan tre år har samverkansprocessen pågått och aldrig tidigare har Skogsstyrelsen lett ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen, detta som en del i det nationella skogsprogrammet och med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Genomförs de 88 åtgärderna kan tillväxten på sikt öka med 20 procent motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25 miljarder kronor per år, enligt gruppens bedömning. Det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år”, skriver Skogsstyrelsen.

” Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi",  säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

”Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi utveckla skogens sociala funktioner, kulturmiljöer och biologiska mångfald”,  kommenterar Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog.

Samverkansgruppen bedömer att följande tre insatsområden beräknas stå för uppemot 80 procent av den förväntade tillväxtökningen:

Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Här finns bland annat förslag som handlar om skogsträdsförädling och att använda bästa möjliga plantmaterial.

Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Förslagen innebär bland annat att plantera, röja och gallra vid rätt tid och på rätt sätt.

Minskade skogsskador. Till exempel nya bekämpningsmetoder för att möta hoten från granbarkborren, andra skadeinsekter och svampsjukdomar men också en minskning av mängden älgar och annat klövvilt för att begränsa betesskadorna.

 

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons