Så ska Smålands skogar växa i värde

22 januari 2018 Den 25 januari presenteras Smålands skogsstrategi för hur regionen ska få skogens värde att växa.

Så ska Smålands skogar växa i värde

Tolv småländska aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur man tillsammans kan få skogens värden att växa.

– Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger landshövding Ingrid Burman, som är ordförande i styrgruppen, i ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Kronoberg.

Under förmiddagen presenteras strategin vid en presskonferens. i Lammhult. Samma dag finns den att läsa på www.skogsstrategismaland.se.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb