Så ska självverksamma jobba säkrare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Skogsägarnas forskningsfond ger 1,3 miljoner till ett projekt som ska utveckla metoder och säkerhet för självverksamma skogsägare.
Utvecklingsarbetet kommer att göras av Säker Skog och Skogforsk.
– Självverksamheten är ett centralt inslag i familjeskogsbruket. Det här projektet kommer att fokusera på hur skogsägaren själv kan arbeta för att säkert och rationellt kunna tillvarata enstaka, spridda träd. De metoder som tas fram kommer även att kunna användas för småskalig avverkning och hyggesfria brukningsalternativ, säger Paul Christensson, ordförande i Skogsägarnas forskningsfond, i ett pressmeddelande från LRF. 
Stig Högberg, vice ordförande i Norra Skog, lovordar satsningen.
– Skogsägarna har alltid haft problem med att ta hand om nedfallna träd och träd som skadats av till exempel granbarkborre eller törskatesvamp. Här gäller det att snabbt arbeta upp virket, både för att tillvarata värdet i trädet och för att förhindra att skadorna sprider sig, säger han.

 

Annons
Annons

Karin Perers, ordförande i Mellanskog, är också nöjd.
– Många skogsägare är nyfikna på att prova småskaliga brukningsmetoder som passar även kontinuitetsskogsbruk. För att möjliggöra detta måste arbetsmetoderna vara säkra och rationella. Det är helt rätt att skogsägarrörelsen nu satsar på utveckling som kan användas för alternativ till traditionellt trakthyggesbruk. Familjeskogsbruket har unikt goda förutsättningar för ett småskaligt brukande, säger hon.
 
Publicerad:
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons