Så ska Marcus väcka opinion

22 februari 2017 Skogssektorn får ofta kritik för att inte höras lika starkt som miljörörelsen. Södra har bildat en opinionsgrupp för att nå ut bättre – och kommunikatören och före detta journalisten Marcus Svensson får en nyckelroll. 

Så ska Marcus väcka opinion

På Södra har man insett att en rad frågor som är livsviktiga för skogsnäringens överlevnad inte når ut till beslutsfattare och den stora allmänheten utanför skogsbranschen. Opinionsbildningen för skogens sakfrågor går ofta trögt. Därför har en särskild opinionsgrupp bildats.
– Vi är nu en liten grupp som ska öka förståelsen och vikten av skogen för det svenska samhället och jag som journalist och ledarskribent hoppas kunna hjälpa till. Jag vet ju hur media fungerar, säger Marcus Svensson som sedan ett halvår är näringspolitisk kommunikatör på Södra. 

Förutom Marcus ingår skogschefen Göran Öhrlander, näringspolitiska experten Mats Blomberg och medlemschefen ­Magnus Berg i gruppen.
– Vi måste vara tydliga i budskapen från Södra och skogsbranschen. Inget mumlande i skäggen, då går inte budskapen fram. De blir bara tröttsamma, säger Marcus Svensson.
Han har själv ingen skoglig bakgrund, utan har mer eller mindre arbetat inom media i hela sitt yrkesverksamma liv, men sedan några år har han i alla fall för det mesta bara ­skrivit om skogsfrågor.
– Jag var ledarskribent på Smålandsposten i Växjö i elva år och med systertidningarna i Sydostpress nådde vi över 300 000 läsare. En viktig ­opinionsbildare alltså. 

Under hans tid där gjorde ledarredaktionen på Smålandsposten ett strategiarbete och analyserade i vilka miljöer tidningen lästes. Skogs- och jaktfrågorna ­saknades i hög grad, viktiga ­frågor i länet Kronoberg.
– En utmaning – hur skulle detta gå, jag var ju en stadsmänniska? Men jag fick i händerna professor emeritus Lars Kardells skrift ”Åkermarksplanteringar på Tagel, Steninge och Em”. Det blev som prosapoesi. Sedan visste jag allt om skog, ler Marcus med viss självironi. 

Lars Kardell var en av de första inom jägmästarskrået som insåg bredden av skogen och att den är så mycket mera än ren virkesproduktion. Han har visat vilka typer av skogar människor uppskattar och på senare tid också larmat om att skogsbesöken minskar drastiskt. Bara under 2000-talet har till exempel antalet barn som besöker skogen mer än halverats.

Efter tio år som ledarskribent och politisk chefredaktör tyckte 44-åringen Marcus att det var dags för något nytt. När han såg platsannonsen från Södra tyckte han att det var som om den var skriven för honom. 
Vilken är din viktigaste uppgift nu?
– För mig blev äganderätts­frågorna viktiga. De låg nära mig ideologiskt från min tid på Smålandsposten. Äganderätten, som är så viktig för ett fungerande skogsbruk, naggas hela tiden i kanten. Bombmurklor och lavskrikor … Ja, du vet. Det ger rubriker, men att skogen producerar hållbarhet och alternativ till fossilsamhället har svårt att nå ut, konstaterar Marcus.

Marcus menar att miljöorganisationerna är allt för tongivande i debatten om skogen och argumenterar på ett förlegat vis. De är kvar i bevarandetänkandet, reservat och enskilda biotopskydd, säger han, men ser inte vad skogen levererar och vad forskningen säger om hållbarhet.
– Vi måste berätta vad plast och bomull egentligen innebär i jämförelse med hållbara produkter från skogen. 

Marcus själv har inget skogligt påbrå, men han tycker om att jaga och det gör han på svärfars marker i Åsenhöga, tio mil nordväst Växjö. 

Vad gjorde du när SKOGEN ringde?
– Då hade jag laddat ned Lars Mohlins film ”Midvinterduell” som handlar om just hur överheten inte respekterar den lille mannen och hans äganderätt. Precis vad vi måste budskapa om och försvara.

SKOGEN 1/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb