Så ska kronhjort begränsas

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Barkgnag efter kronhjort
Barkgnag på gran efter kronvilt. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild
VILTSKADOR. Kronhjort är ett växande bekymmer för många skogsägare. Naturvårdsverket har utrett frågan och åtgärder planeras. Christer Pettersson  på verket berättar.

I förra numret av SKOGEN berättade vi om det växande problem som kronhjortar utgör för skogsägare i delar av landet. För två år sedan fick Naturvårdsverket i uppdrag att analysera föreskrifterna om bland annat kronhjortsskötselområden, hur de tillämpas av länsstyrelserna samt förslag till åtgärder där det behövs. Syftet var att öka samordningen med älgskötselområdena och minska kron­hjortars skador på skog och gröda. 

Annons
Annons

Christer PetterssonChrister PetterssonFörslagen har lämnats till regeringen och bearbetas nu. 
– Ägarstrukturen gör det till en särskild utmaning att förvalta kronhjort i Sverige. Vi har cirka 400 000 markägare samt stor­skogsbruk och allas intressen ska tillgodoses. Jämfört med länder där staten äger all mark eller jakträtt är förvaltningssituationen i Sverige svår, säger Christer Pettersson som är klövvilts­expert på Naturvårdsverket. 

Finns det någon standard för hur många hjortar man max bör ha per hektar? 
– Nej, det beror på hur skadekänsligt det är vad gäller grödor, skog och vägnät. Den tidigare ersättningen för skada på gröda upphörde 1991. Ett riksdagsbeslut från samma år innebär att hjortviltstammarna numera balanseras genom jakt för att förhindra skador. Genom jakten begränsar vi populationens täthet. 

Enligt jaktlagen ingår det i viltvården att ”genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd", men också att man ska anpassa jakten efter tillgången på vilt.  

Är jakten enda sättet att hindra kronhjorten från att föröka sig? 
– Låter man bli att utfodra hjälper naturen själv till att reg­lera stammen under vintern. Om man däremot utfodrar med stora volymer mat, så som skett under senare år, ökar man överlevnaden och möjligheten för viltet att vara i bättre hull vid reproduktion.

Omfattande utfodring på­verkar dessutom omgivningen. Har man inte väldigt stora marker blir grannen oftast lidande. Om den egna marken är större än hundra hektar påverkar utfodring mitt i marken grannarna i mindre skala.

Varför är Skånes kronhjortar fridlysta? 
– De är landskapsdjur och särskilt väl omhändertagna. Det finns en målsättning att benämna den skånska kron­hjorten som så kallad nominatras. Genom Länsstyrelsen i Skånes framställning i början av nittiotalet fick man möjlighet att förvalta kronhjort på ett sätt som inte gäller övriga landet. 
– I övriga Sverige har vi kron­hjortsområden och utanför det jakt med jakttid och licens, i Skåne endast licensjakt, säger Christer Pettersson.

FOTNOT: NOMINATRAS
Nominatras är en biologisk term som betyder att rasen är den första art som beskrevs. Det är den ras som har samma namn som arten. Schäfer är till exempel en ras av arten hund. 

SKOGEN 4/2017

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons