Så optimeras plockhuggning

7 december 2022 ​​​​​​​I en ny avhandling av Nils Fagerberg undersöks hur plockhuggning som hyggesfri skötselmetod kan optimeras. Tanken är att få både hög avkastning och öka den biologiska mångfalden.

Så optimeras plockhuggning

I avhandlingen studeras hur man kan optimera trädvalet vid plockhuggning i granskog i södra Sverige. 

Nils Fagerbergs forskning har sitt ursprung i att han ville sköta sin skog hyggesfritt med plockhuggning. Han ville få både bra lönsamhet och ökade miljövärden.

Skötselmetoden innebär att enskilda träd avverkas i skogen i takt med att de når avverkningsmogen dimension , eller när de hämmar värdetillväxten hos närstående träd.

– När jag skulle välja träd så fanns det ingen vägledning att få från skogsforskningen som talade om hur man bäst skulle göra urvalet, säger Nils Fagerberg, i ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

För att simulera den här typen av skogsskötsel har man i Sverige använt analys- och planeringsverktyget Heureka forest simulator. Men enligt Nils Fagerberg är verktyget anpassat efter det dominerande kalhyggesbruket. Det har aldrig kalibrerats för ett hyggesfritt skogsbruk, anser han.
– Heureka underskattar troligen tillväxten i hyggesfria skogar. Därmed är det osäkert hur väl beräkningarna ger en rättvisande bild av lönsamheten i hyggesfritt skogsbruk, säger han.

I avhandlingen presenteras nya modeller för enskilda träds tillväxt samt för kvistgrovlek beroende på grad av konkurrens. Nils Fagerbergs modeller tar, till skillnad mot Heureka, hänsyn till avstånden mellan träden, uppger han.

– Man kan ta mina resultatdiagram och direkt applicera på vilken grandominerad skog som helst i södra Sverige som man vill börja sköta hyggesfritt och samtidigt optimera lönsamheten på. Mitt optimeringsdiagram visar vid vilken diameter som ett enskilt träd är avverkningsmoget beroende på hur tät skogen är runt trädet. Är skogen tätare ökar lönsamheten om man avverkar trädet lite tidigare jämfört med om skogen hade varit gles runt samma träd, säger Nils Fagerberg.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb