Så mycket skog skyddas i Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nio procent av den totala skogsmarken i Sverige är formellt skyddad, enligt en sammanställning från SCB. Statistiken omfattar fyra olika skyddsformer och kommer att publiceras årligen.

Sammanställningen visar att totalt 2,3 miljoner hektar är formellt skyddade. Av dessa är nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket innebär 6 procent av den brukade skogen. De fjällnära skogarna dominerar stort inom denna skyddsform: de står för hela 62 procent. (Både  produktiv och improduktiv skogsmark finns som formellt skyddade).

Annons
Annons

Frivilliga avsättningar utgör fem procent, eller 1,2 miljoner hektar, av den produktiva skogsmarken.

Hänsynsytor, som lämnas vid föryngringsavverkning, omfattar två procent eller en halv miljon hektar skogsmark.

Den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar, eller 16 procent av Sveriges hela skogsmark. Men här sker en viss överlappning i statistiken,  en fjärdedel är nämligen även formellt skyddad. Improduktiv skogsmark som inte har formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark

Just överlappningarna har varit en utmaning, enligt Björn Risberg, Naturvårdsverkets generaldirektör:

– Ett och samma skogsområde kan beröras av överlappande ställningstaganden från både skogsägare och myndigheter, till exempel i form av frivillig avsättning, Natura 2000 eller naturreservat. För att bygga enhetlig statistik har vi därför lagt ned en stor arbetsinsats på att göra beräkningar så att sådana arealer inte dubbelredovisas, säger han i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens generaldirektör efterlyser politiska beslut om hur statistiken ska värderas.

– Att vi nu fått fram den här statistiken är ett viktigt steg i arbetet med att öka kunskapen om den svenska skogen. Däremot ger siffrorna i dag inget fullständigt svar på hur vi ligger till i förhållande till nationella eller internationella miljömål. Där krävs politiska beslut om ett nytt uppdrag att analysera hur statistiken ska värderas, säger Herman Sundqvist.

Fotnot: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den officiella statistiken publiceras av SCB.

Läs rapporten här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons