Så mycket skog skyddas i Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nio procent av den totala skogsmarken i Sverige är formellt skyddad, enligt en sammanställning från SCB. Statistiken omfattar fyra olika skyddsformer och kommer att publiceras årligen.

Sammanställningen visar att totalt 2,3 miljoner hektar är formellt skyddade. Av dessa är nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket innebär 6 procent av den brukade skogen. De fjällnära skogarna dominerar stort inom denna skyddsform: de står för hela 62 procent. (Både  produktiv och improduktiv skogsmark finns som formellt skyddade).

Annons
Annons

Frivilliga avsättningar utgör fem procent, eller 1,2 miljoner hektar, av den produktiva skogsmarken.

Hänsynsytor, som lämnas vid föryngringsavverkning, omfattar två procent eller en halv miljon hektar skogsmark.

Den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar, eller 16 procent av Sveriges hela skogsmark. Men här sker en viss överlappning i statistiken,  en fjärdedel är nämligen även formellt skyddad. Improduktiv skogsmark som inte har formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark

Just överlappningarna har varit en utmaning, enligt Björn Risberg, Naturvårdsverkets generaldirektör:

– Ett och samma skogsområde kan beröras av överlappande ställningstaganden från både skogsägare och myndigheter, till exempel i form av frivillig avsättning, Natura 2000 eller naturreservat. För att bygga enhetlig statistik har vi därför lagt ned en stor arbetsinsats på att göra beräkningar så att sådana arealer inte dubbelredovisas, säger han i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens generaldirektör efterlyser politiska beslut om hur statistiken ska värderas.

– Att vi nu fått fram den här statistiken är ett viktigt steg i arbetet med att öka kunskapen om den svenska skogen. Däremot ger siffrorna i dag inget fullständigt svar på hur vi ligger till i förhållande till nationella eller internationella miljömål. Där krävs politiska beslut om ett nytt uppdrag att analysera hur statistiken ska värderas, säger Herman Sundqvist.

Fotnot: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den officiella statistiken publiceras av SCB.

Läs rapporten här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons
 • Skogens ordförande blir hedersdoktor

  Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Där lovordas hon för sina insatser inom forskningskommunikation.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Ett politiskt kamikazeuppdrag

  Räcker råvaran? Det frågar vi i SKOGENs majnummer. Ett enkelt svar är ”ja, varor räcker till dem som kan betala tillräckligt bra”. Ett bättre svar är: Nej, skogen räcker inte alls, inte om ”räcker” betyder att alla ska få så mycket de vill ha. Det är såklart det senare svaret som gör frågan så intressant.
 • Annons