Så mycket ökade skogspriserna

27 januari 2022 Det genomsnittliga priset för skogsmark var 535 kronor per skogskubikmeter under 2021. Det är en uppgång med 11,3 procent sedan 2020, uppger fastighetsförmedlaren Ludvig & Co

Så mycket ökade skogspriserna

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

– Vi upplever en stark skogsfastighetsmarknad i hela landet med stor efterfrågan. Dessutom ser vi ett ökat intresse från nya kategorier av köpare som upptäckt fördelarna med skog som en säker investering, säger Peter Calderon, affärsområdeschef Ludvig & Co fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Sett till en femårsperiod har priset per skogskubikmeter gått upp 26 procent. Uppgången i procent är ungefär lika stor för alla tre landsdelarna. Sett i absoluta tal har en ökning i prisskillnaden mellan södra och norra Sverige pågått under flera år.

ÄVEN JAKTRÄTT VÄRDERAS HÖGRE

– Denna prisskillnad kan delvis förklaras av bättre boniteter och högre tillväxt i södra Sverige. Vi har också ett större antal spekulanter, högre priser på skogsråvara samt i många fall högre värden på jakträtt i den södra delen av landet, säger Hanna Glöd, tjänstechef skoglig rådgivning på Ludvig & Co

Statistiken visar att prisutvecklingen på skogsmark räknat i kronor per hektar har varit ungefär lika stor procentuellt som priset per skogskubikmeter, nämligen 12,5 procent. En hektar skogsmark kostade i genomsnitt 75 000 kronor 2021. 

Uttryckt som kronor per hektar var den procentuella ökningen störst i norra Sverige, 18,3 procent, jämfört med 12,6 procent i mellersta Sverige och 10,3 procent i Södra Sverige. En hektar kostade 36 000 kronor i norra Sverige, 80 000 kronor i mellersta Sverige och 127 000 kronor i södra Sverige under 2021.

62 procent av köparna under 2021 ägde mark sedan tidigare medan 38 procent köpte skog för första gången. Man ser en långsamt ökande trend för andelen nyetableringar, framförallt i mellersta och norra Sverige.

Ludvig & Co tror på bibehållna prisnivåer för skogsfastigheter under 2022. Deras bedömning är att efterfrågan kommer att vara fortsatt större än utbudet under hela året.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb