Så mycket avverkningsanmäldes i fjol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Den avverkningsanmälda arealen ökade med fyra procent i fjol. På länsnivå var dock variationerna stora. Halland stack ut med en ökning på 45 procent.
Det anmäldes eller ansöktes om avverkning på totalt 284 650 hektar under förra året. Det ger en ökning på 4 procent jämfört med 2020, enligt Skogsstyrelsens siffror.
Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner. I Götaland och Svealand ökade arealen med 13 respektive 8 procent. I södra och norra Norrland minskade istället arealen med 3 respektive 7 procent.
I 15 av landets 21 län ökade arealen avverkningsanmäld skog. Halland utmärkte sig med störst ökning, 45 procent, följt av Stockholm som ökade med 31 procent. I Jönköpings och Värmlands län var ökningarna 21 procent.
Störst minskningar syntes i länen Gävleborg, med 16 procent, och Västerbotten med 14 procent.
 
FJÄLLNÄRA SKOG
Ansökningar om avverkning i fjällnära skog minskade med 8 procent. Men jämförelsen görs med 2020 som var speciellt. Det var i maj det året som en dom kom i Mark och miljööverdomstolen som ger skogsägare rätt till ersättning från staten när de nekas avverkning i fjällnära skog. Domen ledde till att ansökningar om avverkningstillstånd ökade med flera hundra procent.
Även under 2021 fanns det dock län som utmärkte sig med stora ökningar. I Dalarna ökade ansökt areal  i fjällnära skogar med hela 467 procent. I Jämtland var ökningen 49 procent. I Västerbottens och Norrbottens län minskade dock ansökta arealer med 39 respektive 7 procent.
 
AVVERKNINGSANMÄLNINGAR I HEKTAR FÖR HELA LANDET:
Tabell från Skogsstyrelsen
 
 
 

 

Annons
Annons

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons