Så mycket avverkades i Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Totalt avverkades 93 miljoner skogskubikmeter i Sverige under 2020, enligt preliminära siffror från Skogsstyrelsen.
Det innebär att den svenska bruttoavverkningen ökade med  0,5 procent i jämförelse med 2019 då  en uppgick till 92,8 miljoner skogskubikmeter. 
Drygt 60 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 25 procent från gallring och resten från övrig avverkning. Knappt 40 procent av den avverkade volymen kommer från Götaland, cirka 30 procent från Svealand och drygt 30 procent från Norrland. 

 

Annons
Annons

 
Nettoavverkningen, alltså trädstammar som helt eller delvis tas tillvara,  uppgick till 74,4 miljoner kubikmeter (fast mått under bark). Hälften av nettoavverkningen var sågtimmer av barrträd, 42 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
I jämförelse med 2019 har avverkningen av sågtimmer av barrträd minskat med 0,5 procent, massavedhar ökat med 0,6 procent och brännved ökat med 0,5 procent. 
Under 2020 var importen av rundvirke preliminärt 7,2 miljoner kubikmeter vilket är omkring 1,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 1,0 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,2 miljoner kubikmeter mer än under 2019. 
Skogsstyrelsen presenterar också siffror över den  genomsnittliga slutavverkningen (överstigande 0,5 hektar)  för 2019. Genomsnittet låg på 3,6 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt dubbelt så stora i Norra Norrland (5,0 hektar) som i Götaland (2,4 hektar). Den genomsnittliga slutavverkningen hos enskilda skogsägare är knappt 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.   
 
Den genomsnittliga avverkningsvolymen uppgick under perioden 2015–2019 till 257 skogskubikmeter per hektar i slutavverkning och 72 skogskubikmeter per hektar i gallring.
I medeltal slutavverkades 209 000 hektar och gallrades 301 000 hektar per år under perioden 2015–2019. I jämförelse med perioden 2014–2018 har den slutavverkade arealen ökat och gallringen minskat.
Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.
 

Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark. Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar. Källa: Skogsstyrelsen.

Publicerad:
 • Nu kommer ett nytt nummer!

  I dagarna dimper SKOGEN 6-7/2021 ner i prenumeranternas brevlådor. Temat i sommarnumret är Älskade träd – lite mer om individerna som utgör de kollektiv vi kallar skog och om våra mer eller mindre rationella känslor för dem.
 • Annons
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Annons
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • Annons