Så minskar skogsbruket utsläppen

20 februari 2020 Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.

När det gäller timmertransporter kan ­större lastkapacitet ge vinster, vid sidan av utvecklingen mot alternativa bränslen och snålare motorer. Färre stora transporter ger mindre utsläpp än fler mindre är principen och härom året ändrade regeringen reglerna så att bilar med 74 tons last tilläts på stora delar av landets vägnät. 

Lena LarssonLena LarssonJust nu pågår försök med ännu tyngre­ ­timmerfordon.
– Runt 2025 eller kanske 2030 tror jag att vi kommer att ha stråk för fordon tyngre än 74 ton och där man inte bara kör på försök, säger projektledare Lena Larsson på Volvo lastvagnar som i samarbete med Sveaskog har testat ekipage upp till 90 ton vid landsvägskörning mellan Överkalix och Piteå under tio år. 
De tyngre ekipagen kan med fler hjul­axlar ta mer timmer och tre ekipage kan därmed lasta lika mycket som fyra av mindre modell, vilket enligt Sveaskog minskar utsläppen per transporterat ton. 
Nu är man redo för nästa etapp, att på försök lämna den asfalterade vägen för skogsbilvägarna i Sveaskogs nät. Lena Larsson tror på en fyraxlig dragbil.
– Bärigheten kommer att testas framöver, men det gäller också att det går att komma fram på skogsbilvägarna. Mötesplatser, vändplatser och korsningar ska fungera, säger Lena Larsson.

Det finns också en besparingspotential i att optimera timmerbilens rutt. Verktyget Krönt vägval används av branschen för att identifiera den bästa körvägen från avlägget i skogen till industrins inmätningsplats, men utan hänsyn till bränsleförbrukning. 
Nu har Energimyndigheten beviljat anslag till ett nytt forskningsprojekt som leds av Skogforsk. Om kanske ett år kan det ge underlag till bästa rutten med avseende på bland annat bränsleförbrukning – om skogsbranschen vill det.

Anders MörkAnders MörkNär det gäller skogsmaskiner går det att göra en bränslebesparing på sex-sju procent genom lugnare och mjukare körning, bättre maskininställningar, god arbets­metodik och ökad produktivitet – men ändå med mindre stress. I början av 2010-talet var intresset stort för de så kallade Reco-utbildningarna för maskinförare, men de regelrätta Reco-kurserna som inkluderar en teoridag går i dag på sparlåga, enligt samordnaren Anders Mörk på Skogforsk.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb