Så maxas värdet på skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det handlade mycket om landsbygdsutveckling och viltanpassad skogsskötsel under Föreningen Skogens Höstexkursion – i år äntligen ute i skogen och på riktigt igen.  

Exkursionen ägde rum de sista dagarna i september och utgick från Vänersborg med skogsbesök i Bohuslän och Västergötland.  

Annons
Annons

En programpunkt var ett skogsekonomiskt samtal med konkreta tips inför skogsaffären. Det leddes av Per Jonasson – styrelseledamot i Föreningen Skogen och känd från Skogspodden – som intervjuade Mats Axelsson, regionansvarig för skog och lantbruk på SEB i Stockholm. 
De konstaterade att det ofta är andra värden än hög avkastning som lockar när det gäller skogsfastigheter. Redan tre procents avkastning är att hoppas på för mycket, enligt Mats Axelsson. Långsiktighet och trygghet är viktiga drivkrafter. 
Vad ska då en smart skogsköpare titta på, undrade Per Jonasson. Jo, boniteten är viktigast. 
– Varje flyttning i bonitet kan minska värdet med femton-sexton procent. Med hög bonitet får man mer volym och mindre avverkningskostnader, sa Mats Axelsson. 
Ett bra vägnät är en värdehöjare, liksom ett stort virkesförråd. Men stäm gärna av skogsbruksplanen med information från laserskanning inför affären. Både Per och Mats känner till fall där skogsbruksplanen har uppgett för lågt ståndortsindex och underskattat virkesförrådet väldigt mycket. 
Det är  lättare att sälja välröjd skog. 
– Köparen reagerar om mycket är ogjort, sa Mats. 
Som köpare vill man kanske undvika ett högt viltbetestryck.  
– Ett tips är att kolla efter rase. Finns exempelvis rönn är sannolikt betestrycket mindre. 
Till sist fick Mats Axelsson frågan om var i landet han tycker att det är bäst att köpa skog just nu. 
– Kring sträckan från Uppsala upp till Sollefteå. En anledning är att det är hyggligt nära industri. Det är viktigt med tanke på transportkostnaderna, sa han. 
 
UR SKOGEN 10/2022
 
 
Mats Axelsson, SEB, intervjuades av Skogspoddens Per Jonasson på Höstexkursionen.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Ny digital skogsbruksplan lanseras

  Virkesbörsen har utvecklat digitala skogsbruksplaner som uppdateras automatiskt.
 • Annons
 • ”Bjud in till produktionsskogen”

  LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
 • Rejält lönsamhetsfall för sågverken

  Från rekordvinster till nollresutat på bara några månader. Så beskriver Danske Bank läget för vissa sågverk.
 • Annons
 • Forskare utvinner el ur trä

  Kategorier: träforskning, KTH
  Forskare vid KTH har utvunnit elektricitet ur trä. Effekten är anmärkningsvärd, anser de.
 • Därför har vi räknat som vi gjort i SKA 22

  SKOGENdebatt, SKA 22 ger, i enlighet med regeringsupdpraget, ett slags avverkningstak under vilket marknaden kan agera. Men vi välkomnar fortsatta analyser av andra aktörer. Det menar Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen, apropå två tidigare debattartiklar om SKA 22.
 • Annons