Så maxas tillväxt i blandbestånd

9 april Det går inte att nå samma höga medeltillväxt i blandbestånd av gran och björk som med bara gran. Men det finns knep för att minska skillnaden i virkesproduktion, enligt Skogforsk.

Så maxas tillväxt i blandbestånd
Foto: Bengt Ek.

Det är  Skogforsk verktyg  Plantval Optimal, som visar hur årlig medeltillväxt kan maximeras, som har en ny modell för blandskog. Bakgrunden är de fördelar som en större lövandel innebär för biologisk mångfald och riskspridning  i barrskogen.

Vid jämförelser av granbestånd och blandskog av gran och björk så vinner det renodlade granbeståndet i årlig tillväxt, enligt Skogforsk.  Det går heller inte att fullt ut kompensera för minskad produktion i blandskogen.

För att ändå maximera tillväxten bör förädlade granplantor användas. Men här finns ett krux. Efterfrågan på förädlade granplantor är större än tillgången, och det är bra för skogarnas totala tillväxt om de räcker till så många trakter som möjligt.

Ett alternativ i blandskogen är därför att plantera förädlade plantor i glesare förband och dra nytta av den naturligt föryngrade björkens tillväxt.

Dessutom bör plantorna sättas på rätt mark. Men här gäller olika för homogena respektive blandade bestånd. För att den högförädlade granplantan ska växa så bra som möjligt i  renodlade granbestånd ska den planteras på de högsta boniteterna.

I blandbestånd, däremot, gäller att den högförädlade granen sätts på lägre boniteter.

Läs mer hos Skogforsk

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb