Så maxar du tillväxten

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Gödsling och röjning i tid är de bästa sätten att få skogen att växa snabbare och mera, enligt de tre stora skogsägarföreningarna. Mellanskog och Södra har tydliga mål för tillväxthöjande åtgärder, medan nya Norra skog har en delvis annan syn.

Mellanskog vill öka tillväxten på medlemmarnas fastigheter med tio procent till 2030 och har formulerat ett antal delmål på vägen dit. Bland annat vill man öka andelarna föryngringsavverkad areal som markbereds, planteras med förädlade plantor och röjs. Målen sattes 2017 och en första uppföljning kan läsas i föreningens hållbarhetsredovisning för 2018. 

Annons
Annons

Erik ViklundErik Viklund– Tio procent är en bedömning av vad vi tror är rimliga åtgärder och marknadens vilja att investera i tillväxthöjande åtgärder. Men potentialen är större, man ­skulle i princip kunna intensivodla och göra mer, säger Mellanskogs skogsvårdschef Erik Viklund. 
– Över tid så ger förädlingen den största effekten. Att etablera en föryngring snabbt och bra ger en enorm kraft, och intresset för högförädlade plantor ökar. 

Där ser Erik Viklund heller inga hinder för att målen uppnås. Mellanskog har också ett blygsamt arealmål i antal hektar för gödsling: 500 hektar. Förra året ­gödslade man 778 hektar.
– Lönsamheten är ett mindre hinder för gödsling och vi hjälper till att samordna mellan markägare, men intresset bland markägarna är inte jättestort. 

Det beror på en kombination av tradition – privat­skogsbruket har inte gödslat i samma utsträckning som bolagen – och förutfattade meningar om riskerna, tror Erik Viklund. 
– Men få saker är så beforskade som gödsling och den samlade bilden är att den effektivt ökar tillväxten och att riskerna är begränsade. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 5/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons