Så kan skogsbruk hjälpa bin

29 juli 2016 Utan bin hotas människans föda. Skogsbruket spelar en viktig roll för bins överlevnad, anser forskaren Per Westerfelt.

Så kan skogsbruk hjälpa bin

Skog som är yngre än 15 år utgör ungefär tio procent av det svenska skogsbeståndet. Forskaren Per Westerfelt, Skogforsk, har nyligen skrivit en avhandling om bin och steklar i ungskog. För att få bin och andra så kallade gaddsteklar att bosätta sig där är det viktigt att lämna kvar död ved.

– Det kan också vara en fördel att lämna högstubbar nära solbelysta vägkanter för med fler blommor kan fler arter av bin nyttja dem, säger Per Westerfelt  i ett pressmeddelande från Sveaskog.

Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här

Läs mer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb