Så kan skogsbruk hjälpa bin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Dmitri Popov.
Utan bin hotas människans föda. Skogsbruket spelar en viktig roll för bins överlevnad, anser forskaren Per Westerfelt.

Skog som är yngre än 15 år utgör ungefär tio procent av det svenska skogsbeståndet. Forskaren Per Westerfelt, Skogforsk, har nyligen skrivit en avhandling om bin och steklar i ungskog. För att få bin och andra så kallade gaddsteklar att bosätta sig där är det viktigt att lämna kvar död ved.

Annons
Annons

- Det kan också vara en fördel att lämna högstubbar nära solbelysta vägkanter för med fler blommor kan fler arter av bin nyttja dem, säger Per Westerfelt  i ett pressmeddelande från Sveaskog.


Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här


 

Läs mer

 

 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons