Så kan skogsbruk hjälpa bin

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Dmitri Popov.
Utan bin hotas människans föda. Skogsbruket spelar en viktig roll för bins överlevnad, anser forskaren Per Westerfelt.

Skog som är yngre än 15 år utgör ungefär tio procent av det svenska skogsbeståndet. Forskaren Per Westerfelt, Skogforsk, har nyligen skrivit en avhandling om bin och steklar i ungskog. För att få bin och andra så kallade gaddsteklar att bosätta sig där är det viktigt att lämna kvar död ved.

Annons
Annons

- Det kan också vara en fördel att lämna högstubbar nära solbelysta vägkanter för med fler blommor kan fler arter av bin nyttja dem, säger Per Westerfelt  i ett pressmeddelande från Sveaskog.


Tillsammans för god skogsvård sedan 1882,  bli medlem i Föreningen Skogen du också!  Klicka här


 

Läs mer

 

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons