Så handskas du med skadegöraren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angripen bokstam. Foto: Marta Agostinelli.
Klimatförändringarna underlättar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i de sydsvenska lövskogarna.. Nu kan du lära dig känna igen angripna träd – och hur du förebygger spridning.

Phytophthora är en svampliknande, mikroskopisk skadegörare som ger vävnadsdöd i trädens rot, stam och blad. Den orsakar både ekonomisk förlust för skogsägaren och utgör en säkerhetsrisk i friluftsområden.

Annons
Annons

En ny rapport från SLU och Skogssällskapet visar hur man kan känner igen angripna träd, förebygger spridning och behandlar smittad mark. Den lär också ut hur svampen lever och fungerar för att ge förståelse för hur den bäst ska hanteras.

Tidigare har vi i det kalla nordiska klimatet inte behövt oroa oss för de allvarligare arterna av Phytophthora men i en snar framtid kan läget vara helt annorlunda. De sjukdomar som sprids genom internationell växthandel får bättre förutsättningar att etablera och sprida sig när klimatet blir allt mildare.

Läs om det växande hotet i ”Hantering av Phytophthora i sydsvenska lövskogar”, en färsk rapport från SLU och Skogssällskapet.

 

 

Publicerad:
 • Ytterligare en pappersmaskin stängs 

  Nu planeras nedstängning av ytterligare en pappersmaskin i Norden. 140 anställda berörs vid Stora Ensos anläggning i Hyltebruk.
 • Annons
 • Virkesstudion #39 – Global utblick

  I Virkesstudion diskuterar Per Hedberg virkesmarknaden ur ett globalt perspektiv med Håkan Ekström, Wood Resources International.
 • Yrkesvägen till fossilfrihet

  Kategorier: Skogssverige, jägmästare
  Genom jägmästaryrket kan man högst påtagligt bidra till ett fossilfritt Sverige. Det är Lena Jonsson ett bevis på.
 • Annons
 • Finaste medaljen för lyskraftig skogsforskning

  Sveriges lantbruksuniversitet ger sin finaste medalj till en av sina mest citerade forskare. Han heter Jan Stenlid och är professor i skogsträdens patologi. 
 • Brand gör långvarig mångfaldsnytta

  Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 
 • Annons