Så gick det för banbrytande skogsbruk

24 september 2018 Föreningen Skogens Höstexkursion 2018 inleddes med historien om trakthyggets fader Joel Wretlind och dagarna tillbringades i hans fotspår i Malå och Lycksele. Utöver Föreningen Skogen var Sveaskog exkursionsvärd. 

Så gick det för banbrytande skogsbruk

Erik Valinger, SLU och Eje Andersson berättade historien om Joel Wretlind som var jägmästare och revirförvaltare på Domänverkets Malå-revir under åren 1920-1952. De hårt dimensionshuggna skogarna behövde kalhuggas kompletterat med hyggesrensning på torra marker och hyggesbränning på mindre torra marker. På så vis kunde det ojämna plantuppslaget, den kraftig råhumusbildningen i liderna och den kraftiga råhumusbildeningen motverkas.

Läs mer hos Skogssverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb