Så funkar finska ­frihetspolitiken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
MEDLEMSTRÄFF. Frihet under ansvar – på riktigt. I Finland får skogsägare förlita sig på sitt eget omdöme, berättade Anders Portin från Föreningen Skogens finska motsvarighet. 

Finlands skogspolitik har genomgått stora förändringar på senare år. Om detta berättade Anders Portin, verksamhetsledare för Finska forstföreningen, på ett kvällsmöte arrangerat av Föreningen Skogen och Ladviks Skogsbrukarklubb. 

Annons
Annons

Från regeringshåll började man mer och mer fundera över varför det behövdes en allmän lag om hur man måste sköta skogen, berättade han. 
– Klart det skulle vara katastrof ifall alla skogsägare börjar sköta skogen hur som helst. Men så länge det finns krav på föryngring och miljöhänsyn bör det räcka, var naturskyddsorganisationerna och skogsbrukets allmänna mening, sa Anders Portin.

Anders PortinAnders PortinDen största förändringen i den nya skogslagen som infördes 2014 är just större frihet, anser han. Tidigare fanns en nedre gräns för beståndets ålder eller diameter vid slutavverkningar och på 1990-talet fanns till och med detaljerade regler för hur man skulle gallra. Nu säger lagen: ”När du har större nytta av att förnya ett bestånd än att låta det växa vidare är det dags att förnya beståndet”. 

En sådan nytta kan vara den ekonomiska.
Även i Finland krävs att avverkningsanmälan görs, men handläggningstiden är bara tio dagar. En annan skillnad är att lågproduktiva, dikade sump­skogar inte omfattas av föryngringsplikt. Efter avverkning är tanken att den ska återgå till ”sitt naturliga tillstånd”.
Alternativa bruksmetoder, som kontinuitetsskogsbruk, är numera helt tillåtna, men har än så länge inte utnyttjats särskilt flitigt. 

Den nuvarande regeringen som tillträdde i maj 2015 har fortsatt på samma spår och spikat en nationell skogsstrategi med målet att öka avverkningarna från dagens 65 miljoner kubikmeter till 80 miljoner till 2025.
Det ska ske bland annat genom skattelättnader. Ett så kallat gåvoavdrag kan införas så att äldre generationer kan överlåta skog till yngre i stället för att invänta arvskifte, vilket kan ge betydande skattelättnader om mottagaren avverkar.
För mer avverkning behövs. Finlands skogsindustri storsatsar och virkesförbrukningen kommer att öka med tio till femton miljoner kubik. Regeringen svarar med ett särskilt program med infrastrukturinvesteringar.

Men, undrade en åhörare, varför sägs det så lite om miljörörelsens roll?
– Hade jag stått här för 15 år sedan hade jag pratat betydligt mer om miljörörelsen. På den tiden undrade vi varför det var så tyst om miljöfrågor i Sverige. I dag är det lite tvärtom. I Finland diskuteras inte artskyddsförordningen på samma sätt som här. Hos oss samarbetar skogsbruk och miljöorganisationer i något som heter Metso-programmet med målet att 96 000 hektar skog ska skyddas frivilligt. Det samarbetet fungerar ändå ganska bra, avslutade Anders Portin.
 

FINLAND KONTRA SVERIGE
Skogsindustrin har stor betydelse i bägge länderna, men Anders Portin ser flera tydliga skillnader mellan Finland och Sverige:

  FINLAND SVERIGE
Genomsnittl skogsfastigh 30 hektar 50 hektar
Skogsägarföreningar små starka
Skogsbolag små skogsägare stora skogsägare
Maskinentreprenörer stora små
Virkestransport enmansföretag stora bolag
Virkesimport Ryssland Norge

 

SKOGEN 2/2017

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Höjda sågtimmerpriser i hälften av kommunerna

  Massavedspriserna sänktes i flera regioner medan sågtimmerpriserna höjdes i i 139 av landets 290 kommuner. Så summeras september av Virkesbörsen.
 • Annons
 • Fredrik Munter

  Utdelning kan utebli

  MELLANSKOG. Pandemin satte stopp för den utlovade vinst­delningen till medlemmarna, men en ny timmerpremie är ett led i arbetet för ökad medlemsnytta i landets kanske besvärligaste virkesområde.
 • Fjällnära ersättningsärenden prioriteras

  Skogsstyrelsen lovar att skyndsamt slutföra hundra pågående ersättningsärenden rörande fjällnära skog.
 • Annons
 • Matts Rolander

  Hållbar skog – bra reklam

  På brandområdet i Västmanland växer det nu så det knakar och Matts Rolander som är Skogsstyrelsen regionala viltsamordnare i Svealand ser ett stort röjningsbehov i tallungskogen. 
 • ”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

  "Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
 • Annons