Så utvecklas skogsägandet

26 mars Det genomsnittliga innehavet för skogsägare är 34 hektar, vilket är i nivå med de senaste åren. Medianen, däremot, minskade i fjol.

Så utvecklas skogsägandet
Arkivbild.

Trenden de senaste 25 åren har dock varit ett ökande genomsnittligt skogsinnehav för svenska skogsägare (benämnda fysiska personer) enligt Skogsstyrelsens statistik.

Arealen har över kvartsseklet ökat från 30 till 34 hektar. Under den här perioden har medianen däremot minskat, från 13 till 11 hektar. Förra året tog medianen ett avsevärt kliv nedåt, med en minskning från 12 till 11 hektar.

Detta kan förklaras av att gruppen skogsägare med små innehav, fem hektar eller mindre, ökar. Och det är en till antalet människor stor grupp.

Även den lilla gruppen med stora innehav, 200 – 400 hektar, ökar.

Skogsstyrelsens statistik visar också att antalet nytillkomna skogsägare var färre, 9 533 stycken tillkom att jämföras med 10 554 året innan.

Antalet fysiska personer som ägde skogsmark i fjol var 309 587.

Det manliga respektive det kvinnliga skogsägandet är på samma nivå som de närmast föregående åren.

Det innebär att männen står för 60 procent och kvinnorna 38 procent (för två procent saknas uppgifter om kön) av skogsägandet.

I dag ägs 1,6 miljoner hektar skog av enbart kvinnor, 3,1 miljoner hektar gemensamt av män och kvinnor medan endast män äger nästan 6,2 miljoner hektar skog.

Under den senaste 25-årsperioden är det framför allt andelen skog som ägs av bägge könen som minskat. Den har gått från 32 till 28 procent. Istället har männens ägande ökat.

Fakta/ Sveriges totala skogsägande 2023: Arealen deklarerad produktiv skogsmark uppgick till drygt 23 miljoner hektar. Störst andel hade gruppen enskilda ägare som utgörs av fysiska personer, dödsbon samt enkla bolag som inte är handelsbolag. Dessa ägde knappt hälften (49 procent) av arealen. Näst störst innehav hade privatägda aktiebolag (25 procent) följt av allmänna ägare (20 procent) medan övriga privata ägare hade sex procent av deklarerad produktiv skogsmark.

Källa: Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb