Så får du marken spårlös

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nej, så här behöver det inte se ut. I filmen Spårlös visas hur markskador undviks.
I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur man kan avverka och transportera skog utan att orsaka skador på mark och i vatten.

Dagens skogsbruk bedrivs året om oavsett väderlek. Industrin behöver råvara från skogen och behovet väntas öka i takt med att fossilt ska ersättas med förnybart. Det innebär ökade terrängtransporter med ökad risk för skador på skogsmarken, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

– Idag finns dock kunskap, utrustning och teknik för att minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. Med den här filmen vill vi göra det lättare för alla att göra rätt. Vi vill dela med oss av både praktiska erfarenheter och de senaste nyheterna från forskningen, säger projektledaren Lars Högbom på Skogforsk.

I filmen Spårlös visar maskinförare och skogsentreprenörer förslag på lösningar. Det kan till exempel handla om brobyggen, risning av körvägar och att använda tillgänglig information för att undvika att köra skotaren på blöta områden med dålig bärighet.

Maskinföraren Jan Skogh, Stora Enso, ger tips på hur avverkningen ska planeras för att undvika körskador. Skogsentreprenören Inge Gustavsson leder ett företag som huvudsakligen avverkar och skotar virke på låglänta marker i Uppland. Patrik Vidigsson visar hur man vid skogsavverkningar arbetar med digitala vattenkartor och hur den förbättrade planeringen i slutändan också gör arbetet mer effektivt.

– Filmen är fritt tillgänglig på Youtube. Vem som helst får använda den i olika sammanhang. Vi tror till exempel att den kan fylla en bra funktion i olika typer av utbildningar, säger Lars Högbom.

Filmen är cirka 30 minuter lång och för intresserade finns även kortare fördjupningsfilmer. De heter Mer om skonsam avverkning, Mer om kantzonen, Mer om kvicksilver, Kavling, Risning och Spökslag.

Se filmen

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons