Så blir högsta trähuset brandsäkert

29 maj 2018 Mjøstårnet i Norge blir världens högsta trähus. Det kommer att ha en brandsäkerhet utöver det vanliga.

Så blir högsta trähuset brandsäkert

– Brandskyddslösningarna som har använts i Mjøstårnet gör att träbyggnaden är långt säkrare än motsvarande byggnad med en traditionell konstruktion av stål och betong, säger Even Andersen från Sweco som ansvarar för brandsäkerheten.

Mjøstårnet blir 81 meter fördelat på 18 våningar. När det står klart 2019 kommer det att vara världens högsta trähus.

Höga byggnader i trä väcker ofta frågor om brandsäkerheten.

I ett pressmeddelande jämför Moelven limträkonstruktionens brandtålighet med en mycket tung vedklamp i den öppna spisen. Den kommer inte att brinna upp om man inte fyller på med mindre vedklampar. Den stora kubben kommer snabbt att täckas av ett lager kol, men branden dör med tiden ut av sig själv.

Tornet i Mjøsa är byggt för att klara ett fullständigt brandförlopp. Med det menas en brand som får utvecklas fritt utan aktivt släckningsarbete.

– Limträkonstruktionerna behåller sin bärförmåga vid ett fullständigt brandförlopp. Våra brandtester visar att limträ får ett skyddande lager av kol som gör att branden inte klarar att försörja sig själv och därför dör ut. Även efter en långvarig brandexponering kommer en limträkonstruktion med så solida dimensioner som används i Mjøstårnet att ha en tillräckligt stor bärande kärna av färskt trä. Konstruktionerna är också placerade med så stort inbördes avstånd att en brand inte klarar att hålla liv i sig själv när det endast är konstruktionerna som brinner. Därför kollapsar inte tornet ens efter en fullt utvecklad brand i inredningen, säger Even Andersen.

Fakta Mjøstårnets brandsäkerhet:

Limträkonstruktionerna har så solida dimensioner att de behåller sin bärförmåga genom ett fullständigt brandförlopp. Limträkonstruktionerna är placerade så att de inte påverkar varandra vid en brand. Ett toppmodernt sprinklersystem som avger större vattenmängder än normalt, täcker byggnaden såväl invändigt som utvändigt. Brandkårens arbete underlättas genom ett eget kontrollrum med grafisk översikt som möjliggör ett snabbt släckningsarbete. Brandlarmet har direktkoppling till brandkåren och vattenförsörjningen för brandkåren har fördubblats. Den svagaste punkten i en träkonstruktion vid en brand är stålet som används i själva knutpunkten i konstruktionen. Limträkonstruktionen har därför brandremsor för att skydda stålplåtarna och dymlingarna i knutpunkterna och fogarna. Varje våning, lägenhet och varje hotellrum är utformat som en separat brandcell som begränsar spridningen av branden.Skydd mot brandspridning i fasaden genom att de yttre väggelementen är impregnerade med ett brandhämmande material och hålrum i fasaden bryts på varje våning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb