Så blir du julgransodlare

23 november 2006 Vill du bli julgransbonde? Här är några tips.

Välj ut en lämplig mark – Alltför bördig mark ger för glesa granar men på mager mark kan granen bli gul. Undvik fuktiga marker, styva leror och marker som lätt torkar ut. Optimalt för odling av julgranar är sluttningar med rörligt grundvatten och med ett pH på 5 (vanlig gran) eller 6 (ädelgran). Odlingen bör placeras i lä.

Känn efter vad du vill åstadkomma – Folk har många olika anledningar att odla gran: ”Mindre arbete än gurkor”, ”komplement till granar ur skogen” ”eget intresse”. För många blir det ändå god lönsamhet. 40 procent av tillfrågade julgransodlare hade en avkastning på över 15 procent.

Läs mer om hur du blir julgransbonde i senaste numret av SKOGEN. Mer information hittar du här»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb