Så blir du julgransbonde

6 december 2006 Några tips till den skogsägare som vill satsa på julgransodling.

•• Välj ut en lämplig mark. Alltför bördig mark ger för glesa granar men på mager mark kan granen bli gul. Undvik fuktiga marker, styva leror och marker som lätt torkar ut. Optimalt för odling av julgranar är sluttningar med rörligt grundvatten och med ett pH på 5 (vanlig gran) eller 6 (ädelgran). Odlingen bör placeras i lä.

•• Känn efter vad du vill åstadkomma. Folk har många olika anledningar att odla gran: ”Mindre arbete än gurkor”, ”komplement till granar ur skogen, ”eget intresse”. För många blir det ändå god lönsamhet. 40 procent av tillfrågade julgransodlare hade en avkastning på över 15 procent.

•• Sälj genom flera kanaler. Det finns fyra sätt att sälja. Egen torghandel är vanligt eftersom många julgransodlare är små. Större odlare säljer ofta till grossist, men det kan vara svårt att slå sig in. Två koncept på tillväxt är hugga-själv-konceptet och försäljning på nätet.

•• Pröva konstiga granar. Allt fler vill ha utländska granar. Mellan 1980 och 2002 ökade intresset från 10 till 20 procent. Nordmannsgran är eftertraktad men kan vara känslig för vårfrost. Serbisk gran kan odlas längre norrut. Blågranen är stickig och kan dofta fränt. Men den är lättodlad: enstaka grenar, härdig och behåller dessutom barren.

•• Trimma träden. Ofta är det lönsamt att trimma träden för att göra dem jämnare och attraktivare. Dessutom kan andelen säljbara träd öka betydligt.

•• Ta hjälp. Branschen har en egen organisation, Sydsveriges julgran- och pyntegröntodlarförening. Medlemmarna har normalt mindre än tio hektar. Kontaktperson Rune Bengtsson, telefon 035-21 37 73.

•• Tänk igenom utmaningarna. Tillgången på kunskap och på bra plantor kan vara problem. Odlingen är arbetskrävande och alla kan inte räkna hem ordentlig timpeng. Många plantor blir osäljbara.

Källa: Linda Paulmann: Julgransodlingar i Sverige — utbud, efterfrågan och lönsamhet. Finns på webben.

SKOGEN 11/2006

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb