Så blir bränsleuttaget mer hänsynsfullt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det går att går att värna biologisk mångfald vid uttag av skogsbränsle från skogen. Grova toppar är viktigare än de klena för mångfalden och att flytta och bevara dem kan göra stor skillnad. Man får räkna med något ökad tidsåtgång per trakt men i gengäld underlättas markberedningen efteråt, ansåg maskinförare som deltog i en studie.

Behovet av förnybar råvara från skogen ökar. Och det finns möjlighet att öka uttagen av exempelvis skogsbränsle i form av avverkningsrester, grenar och toppar – även kallat grot.

Annons
Annons

- Nackdelen är att den totala mängden död ved minskar och att fler maskiner kör över skogsmarken. Det ger en ökad risk för markskador liksom att kvarlämnad hänsyn som till exempel lågor körs sönder, skriver  Skogforsk som genomfört en studie tillsammans med  SLU.

 

Men genom noggrannare urval av vilken ved som tas ut går det att reducera de negativa effekterna. Värdet av den klena veden, oftast barr, är ur biodiversitetssynpunkt begränsat medan grövre död ved som till exempel grova lövtoppar har ett högre värde, skriver forskarna.

- En åtgärd kan vara att placera topparna i ett solbelyst stenskravel, eller enkelt samla in ett antal toppar för att placeras invid naturvärdesträd av samma art och därigenom koncentrera större volymer grov död ved till samma ställe på trakten.

Den extra åtgärden vid grot-uttag kan låta krånglig och tidskrävande. Och enligt studien får man räkna med att tidsåtgången per trakt ökar med tre procent, bland annat beroende på en viss inlärningsperiod för maskinförarna.  Men förarna såg också fördelar med att koncentrera den grova veden till vissa platser.

Vid den efterkommande markberedningen blir det enklare att nyttja frigjorda ytor och därmed nå målet för beställda planteringspunkter, ansåg  förare som deltog i studien.

 

 

 

 

Publicerad:
 • "Smart skifte från fossilt till förnybart minskar utsläppen"

  DEBATT. Nej Magnus Nilsson, vattensängsmetaforen för EU:s utsläppshandel stämmer inte. Om utsläppen sjunker i en del av EU så stiger de inte i en annan del, skriver representanter för bland annat akademi och klimatinnovation i en replik.
 • Annons
 • En andra barkborrevåg sveper fram

  Kategorier: granbarkborren
  Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra våg av angrepp sveper över södra och mellersta Sverige, enligt Skogsstyrelsen.
 • Virkesstudion kör igång

  Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
 • Annons
 • "Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar att ett ökat virkesuttag skulle dämpa växthuseffekten, då är man ute på hal is, skriver Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker.
 • Ökat intresse för avverkning i juli

  Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
 • Annons