Så bekämpas barkborren

6 maj 2019 Skogsstyrelsens entomolog och barkborreexpert Gunnar Isacsson kommer med fakta och goda råd om hur skadeinsekten bäst bekämpas. Och det är hög tid att börja!

Så bekämpas barkborren

Det var framför allt förra årets torka som orsakade de stora barkborreskadorna på stående träd, enligt Gunnar Isacsson.

– De torkstressade granarna försvarade sig inte mer än vad vindfällen gör, och blev lätta byten. Friska granar försvarar sig mot barkborrar genom att producera mer kåda, säger han

Om inte barkborrarna minskar kan man bli tvungen att använda feromonfällor för att få ner populationen på landskapsnivå. Det kan komma att krävas tiotusentals fällor, som efter barkborrehärjningarna i Värmland i slutet av sjuttiotalet.

BÖRJA BEKÄMPNINGEN I MAJ

Fokusera på att hitta de nya angreppen. Det är svårt, det enda som syns är nedrasat rödbrunt gnagmjöl på och under granar. Detta är det enda som märks av angreppet ännu, barren är fortfarande gröna. De träds som angripits i fjol kan man strunta i. Barkborrarna kommer inte tillbaka dit, ett träd angrips bara en gång. 

Leta i solbelysta skogsbryn och i närheten av förra årets skador. Det spelar ingen roll om de träd som skadats i fjol är avverkade eller ej. De flesta barkborrarna övervintrar i marken, så även om man kört ut förra årets angripna granar finns det förmodligen borrar kvar som ställer till nya skador. 

Det kan komma syskonkullssvärmningar och kanske ytterligare en generations barkborrar i sommar. Det är en god idé att gå över sin skog och leta nya angrepp var fjärde vecka tills i slutet av augusti. Avverka eller barka angripna granar.

GUNNARS ISACSSONS GODA RÅD:

Håll uppsikt över skogen, ta bort granar som fallit eller inte mår bra.

Hinner du inte köra ut fallna träd så barka de granar som angripits. Helbarkning är effektiv, larver och puppor dör efter barkningen.

Plantera inte gran på tallmark. Granar som inte mår bra angrips lättare av barkborrar.

Låt björk stå kvar i hyggeskanterna när du röjer ungskog. Granbarkborren ogillar lukten av björk. 

Få en ny lägeskoll varje onsdag och läs mer om både fällor och barkborrar: www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre och www.sodra.com

KARIN BERNLE

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland