Så bekämpas barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborrens gnagmjöl på fångstvirke. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens entomolog och barkborreexpert Gunnar Isacsson kommer med fakta och goda råd om hur skadeinsekten bäst bekämpas. Och det är hög tid att börja!

Det var framför allt förra årets torka som orsakade de stora barkborreskadorna på stående träd, enligt Gunnar Isacsson.

Annons
Annons

– De torkstressade granarna försvarade sig inte mer än vad vindfällen gör, och blev lätta byten. Friska granar försvarar sig mot barkborrar genom att producera mer kåda, säger han

Om inte barkborrarna minskar kan man bli tvungen att använda feromonfällor för att få ner populationen på landskapsnivå. Det kan komma att krävas tiotusentals fällor, som efter barkborrehärjningarna i Värmland i slutet av sjuttiotalet.

BÖRJA BEKÄMPNINGEN I MAJ

Fokusera på att hitta de nya angreppen. Det är svårt, det enda som syns är nedrasat rödbrunt gnagmjöl på och under granar. Detta är det enda som märks av angreppet ännu, barren är fortfarande gröna. De träds som angripits i fjol kan man strunta i. Barkborrarna kommer inte tillbaka dit, ett träd angrips bara en gång. 

Leta i solbelysta skogsbryn och i närheten av förra årets skador. Det spelar ingen roll om de träd som skadats i fjol är avverkade eller ej. De flesta barkborrarna övervintrar i marken, så även om man kört ut förra årets angripna granar finns det förmodligen borrar kvar som ställer till nya skador. 

Det kan komma syskonkullssvärmningar och kanske ytterligare en generations barkborrar i sommar. Det är en god idé att gå över sin skog och leta nya angrepp var fjärde vecka tills i slutet av augusti. Avverka eller barka angripna granar.

 

GUNNARS ISACSSONS GODA RÅD:

Håll uppsikt över skogen, ta bort granar som fallit eller inte mår bra.

Hinner du inte köra ut fallna träd så barka de granar som angripits. Helbarkning är effektiv, larver och puppor dör efter barkningen.

Plantera inte gran på tallmark. Granar som inte mår bra angrips lättare av barkborrar.

Låt björk stå kvar i hyggeskanterna när du röjer ungskog. Granbarkborren ogillar lukten av björk. 

Få en ny lägeskoll varje onsdag och läs mer om både fällor och barkborrar: www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre och www.sodra.com

KARIN BERNLE

 

 

Publicerad:
 • Gödsel sprids i skogen

  Nu kartläggs ­gödsling och klimat

  Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.
 • Annons
 • Dimmig skogssiluett

  ”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

  Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.
 • ”Kalavverkning måste fasas ut”

  DEBATT. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.
 • Annons
 • ”Skogsnäringen är inget särintresse”

  Kategorier: debatt, John Widegren, SvD
  Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.
 • Trädhotell får pris för ekoturism

  Treehotel i Harads utanför Boden har vunnit pris för att de "bäst levandegör svensk ekoturism".
 • Annons