Så bekämpas barkborren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborrens gnagmjöl på fångstvirke. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens entomolog och barkborreexpert Gunnar Isacsson kommer med fakta och goda råd om hur skadeinsekten bäst bekämpas. Och det är hög tid att börja!

Det var framför allt förra årets torka som orsakade de stora barkborreskadorna på stående träd, enligt Gunnar Isacsson.

Annons
Annons

– De torkstressade granarna försvarade sig inte mer än vad vindfällen gör, och blev lätta byten. Friska granar försvarar sig mot barkborrar genom att producera mer kåda, säger han

Om inte barkborrarna minskar kan man bli tvungen att använda feromonfällor för att få ner populationen på landskapsnivå. Det kan komma att krävas tiotusentals fällor, som efter barkborrehärjningarna i Värmland i slutet av sjuttiotalet.

BÖRJA BEKÄMPNINGEN I MAJ

Fokusera på att hitta de nya angreppen. Det är svårt, det enda som syns är nedrasat rödbrunt gnagmjöl på och under granar. Detta är det enda som märks av angreppet ännu, barren är fortfarande gröna. De träds som angripits i fjol kan man strunta i. Barkborrarna kommer inte tillbaka dit, ett träd angrips bara en gång. 

Leta i solbelysta skogsbryn och i närheten av förra årets skador. Det spelar ingen roll om de träd som skadats i fjol är avverkade eller ej. De flesta barkborrarna övervintrar i marken, så även om man kört ut förra årets angripna granar finns det förmodligen borrar kvar som ställer till nya skador. 

Det kan komma syskonkullssvärmningar och kanske ytterligare en generations barkborrar i sommar. Det är en god idé att gå över sin skog och leta nya angrepp var fjärde vecka tills i slutet av augusti. Avverka eller barka angripna granar.

 

GUNNARS ISACSSONS GODA RÅD:

Håll uppsikt över skogen, ta bort granar som fallit eller inte mår bra.

Hinner du inte köra ut fallna träd så barka de granar som angripits. Helbarkning är effektiv, larver och puppor dör efter barkningen.

Plantera inte gran på tallmark. Granar som inte mår bra angrips lättare av barkborrar.

Låt björk stå kvar i hyggeskanterna när du röjer ungskog. Granbarkborren ogillar lukten av björk. 

Få en ny lägeskoll varje onsdag och läs mer om både fällor och barkborrar: www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre och www.sodra.com

KARIN BERNLE

 

 

Publicerad:
 • Ny  skogsägarförening vill bredda brukandet

  Nu bildas en ny skogsägarförening som inte sysslar med virkeshandel. Föreningen skogens mångbruk vill att både produktionsskogar och skyddad skos ska ses som en resurs.
 • Annons
 • Nu svärmar granbarkborren

  Granbarkborren har börjat svärma över hela landet.  Det är nu som skogsägare har möjlighet att begränsa skadorna, enligt Skogsstyrelsen.
 • ”Hållbart skogsbruk är nyckeln till klimatmålen”

  DEBATTT. Vi kan nå klimatmålen, bevara biologisk mångfald och medverka till ett hållbart samhälle. Nyckeln är hållbart brukande av skogarna och Sverige kan tillsammans med andra framstående skogsländer leda utvecklingen, skriver Rolf Björheden och Anders Tosterud.
 • Annons
 • Mellanskog sänker timmerpriser

  Skogsägarföreningen Mellanskog sänker priserna på gran- och talltimmer i flera områden.
 • Thomas Wikström

  På andra sidan bordet

  OMVÄNT. Thomas Wikström har suttit på båda sidor av förhandlingsbordet när skogstjänster ska upphandlas. Det har han nytta av i sitt nya jobb.
 • Annons