Så bekämpas barkborre i reservat

8 december 2021 I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.

Så bekämpas barkborre i reservat

Det är regeringen som uppdragit åt länsstyrelserna att redogöra för hur skadeinsekten bekämpas i reservaten. Bakgrunden är att även i dessa formellt skyddade skogar, som länsstyrelsen ansvarar för, har läget förvärrats efter den torra sommaren 2018. Rapporten täcker in åtgärder som gjorts under 2021.

”Vi försöker att anpassa skötseln, både för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla viktiga naturvärden och friluftsliv. Det är en stor utmaning” säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen i Kronoberg, som är samordnare för länsstyrelsernas rapportering till regeringen

I rapporten hävdas att länsstyrelsernas arbete med kartläggning och rutiner har utvecklats, och att de använder digital teknik, fjärranalys, drönare och även helikopter. 

Bekämpning sker både förebyggande och direkt, uppger man. I förebyggande syfte placeras granbarkborrefällor ut och gran tas bort där det finns risk för angrepp. 

”De direkta åtgärderna är svårare, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke”, skriver Länsstyrelsen i Kronoberg i ett pressmeddelande.

Här finns rapporten

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb