Så bekämpas barkborre i reservat

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreangrepp. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.

Det är regeringen som uppdragit åt länsstyrelserna att redogöra för hur skadeinsekten bekämpas i reservaten. Bakgrunden är att även i dessa formellt skyddade skogar, som länsstyrelsen ansvarar för, har läget förvärrats efter den torra sommaren 2018. Rapporten täcker in åtgärder som gjorts under 2021.

Annons
Annons

”Vi försöker att anpassa skötseln, både för att minska risken för spridning och för att skydda och utveckla viktiga naturvärden och friluftsliv. Det är en stor utmaning” säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen i Kronoberg, som är samordnare för länsstyrelsernas rapportering till regeringen

I rapporten hävdas att länsstyrelsernas arbete med kartläggning och rutiner har utvecklats, och att de använder digital teknik, fjärranalys, drönare och även helikopter. 

Bekämpning sker både förebyggande och direkt, uppger man. I förebyggande syfte placeras granbarkborrefällor ut och gran tas bort där det finns risk för angrepp. 

”De direkta åtgärderna är svårare, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke”, skriver Länsstyrelsen i Kronoberg i ett pressmeddelande.

Här finns rapporten

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons