Så arbetar föreningen för världens skogar

25 februari 2010 Som medlem i Föreningen Skogen stöder du arbetet för hållbart brukande av världens skogar. Vi vill använda fungerande skogsbruk i kampen mot fattigdomen. Och vi vet att Skogssverige har många erfarenheter att dela med sig av.

– Skogen måste brukas uthålligt, världen över.
– Fungerande skogsbruk kan bidra till att minska fattigdomen.
– Svenskt skogskunnande har mycket att bidra med.

Det är grunderna i vårt arbete.

Genom Föreningen Skogen är du inte med och sätter plantor i Afrika. I stället vill vi få samhället att fungera bättre i de länder där skogarna förspills. Med fungerande lagar, myndigheter och forskningsinstitutioner finns det bättre förutsättningar att sköta skogarna hållbart. Då kan också fattigdomen minska.

Och svensk skogsnäring kan bidra. Vårt land har gått igenom de problem som fattiga skogsländer möter i dag. Numera har vi en tradition av hållbart brukande. Vi är världsledande på inventering och planering av skog, vi kan mycket om biobränslen och skogsvård. Vi har myndigheter, organisationer och företag som redan arbetar internationellt.

Och vi kan göra mer. Föreningen Skogen är samordnare för Skogsinitiativet som hjälper till att utveckla Sveriges bidrag till de stora globala skogliga utmaningarna.

Skogsinitiativet fokuserar på fem områden:

1. Utveckla de skogliga institutionerna. Fungerande myndigheter, anpassade regelverk och klara ägandeförhållanden kan få skogsbruk att fungera. Vi verkar för att svenska aktörer skall samarbeta med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation inom detta område.

2. Mer skog för klimatet. Ett fungerande skogsbruk världen över kan binda oerhörda mängder koldioxid. Och samtidigt gynna lokalbefolkningen! Genom Skogsinitiativet har ett nätverk av forskare bildats som bidrar med kunskaper om skog, klimat och fattigdom.

3. Svensk skogsnäring mot fattigdom. Skogsbolag och många andra svenska företag är redan internationellt engagerade. Dom kan också bidra till att lösa de viktiga skogsfrågorna. Fler kan hjälpa till! I samarbete med WWF bidrar vi till att vidareutveckla system för certifiering och metoder för att minska illegal avverkning. Allt för att gynna hållbart skogsbruk.

4. Omvärldsanalys. Med bättre kunskap om hur skogen hanteras och utvecklas i världen kan våra och andra länders insatser bli effektivare.

5. Fler duktiga skogsmänniskor. Ju fler svenskar som kan de globala frågorna desto mer kan vi åstadkomma. Vi vill stimulera studenter och andra till en karriär i anslutning till de globala skogsfrågorna. För det krävs världsledande kunskaper och fler möjligheter att göra en sådan karriär.

Vill du stöda och följa föreningen Skogens arbete för världens skogar? Bli medlem här!»

Läs mer om Skogsinitiativet som är ett samarbete mellan föreningen, Sida och Skogsstyrelsen»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb