”Rysslands jägmästare är felutbildade”

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Ryssland behöver fler specialister, säger Anatoly Petrov.
Det finns massor med skogsakademiker i Ryssland. Men de passar inte in på arbetsmarknaden. Det förklarar Anatoly Petrov som är rektor på det federala skogliga kursinstitutet VIPKLH i Moskva.

— Tolv universitet i Ryssland har specialiserat sig på skogsbruk. Det finns inte mindre än 40 skogliga fakulteter. Men bara kanske var femte student får jobb som skogstjänsteman, säger han.

Annons
Annons

Ändå finns det en alarmerande brist på skogsakademiker.
— När den statliga skogsadministrationen ska tillsätta 35 000 tjänster runt om i landets 83 regioner hittar man inte specialister.

Problemet är att skogsutbildningarna inte är anpassade till den nya organisationen. Det har bildats en "skogsstyrelse" som ska fatta beslut, kontrollera och klara kommunikationen med näring och allmänhet. Det behövs massor med specialister, även i regioner där skogen spelar en liten roll. Men universiteten fortsätter att utbilda generalister. Sådana som behövdes när staten både skötte skogen och kontrollerade den.
— För att utbilda specialister inom administrationen behövs kunniga lärare, böcker, kursupplägg. Det finns inte.

Strömmen av sökande till VIPKHLs kurser har vuxit lavinartat de senaste två åren. Institutet finansierar sig helt med avgifter från företag som skickar studenter. Men man kan bara arrangera kurser på upp till en månad eller två, det behövs universitetskurser som ger en solid grund.
— För att vi ska kunna ge bra kortare specialkurser behövs de här eleverna med en god grundutbildning. Låt mig säga så, att kvaliteten på de universitetsutbildade i dag inte motsvarar behovet. Många universitet har ingen forskning, bara utbildning. Professorerna är bara lärare — utan möjlighet till egen utveckling. Flera företag arrangerar därför nu sin egen skogsutbildning.

Anatoly Petrov vill gärna se ett utbyte mellan Sverige och Ryssland.
— Sverige har en av världens bästa skogliga universitetsutbildningar. Nu införs Bolognamodellen även hos oss. Det betyder att det blir mycket lättare för elever att studera en tid i andra länder. Med Finland har vi redan ett visst utbyte, studenterna kan läsa en kurs om ryskt skogsbruk på hemmaplan. Intresset är stort och flera studenter får sedan arbete på till exempel finländska bolag i Ryssland. En sådan kurs kanske kan intressera elever också i Sverige.

Text och foto: Bengt Ek

Publicerad:
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons