”Rysk skatt dråpslag mot importen”

25 mars 2007 — Ett dråpslag mot skogs- industrin. Rysslands höjning av exportskatten stoppar hela vår import av rundvirke.
Räkna med börsras för skogsbolagen.

”Rysk skatt dråpslag mot importen”

Speciellt hårt drabbar det oss i en region där det redan råder virkesbrist på nästan tre miljoner kubikmeter. Den ryska skatte-karusellen är rena snurren, säger Ola Hildingsson, Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik.
Den ryska regeringen har beslutat att öka exporttullen på rundvirke från 4 euro till minst 10 euro per kubikmeter. Från början av april 2008 kommer exporttullen på rundvirke öka till 15 euro per kubikmeter och en ökning till minst 50 euro per kubikmeter är planerad till början av 2009. Om de höjda exporttullarna blir verklighet riskerar rundvirkesimporten från Ryssland att upphöra.
— Exportskatten kommer också att få effekter för biobränslet. Vi kommer att börja ta in både flis och pellets från bland annat Sydamerika, kommenterar Ola Hildingsson.

Detta gäller dock inte björk under 15 cm i diameter. Asp, som idag är befriat från tull, beläggs med exporttull på 5 euro per kubikmeter. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.
Sverige importerar årligen cirka tio miljoner kubikmeter, varav närmare två miljoner importeras från Ryssland.
— Det importland som kommer att drabbas hårdast är Finland som idag hämtar cirka 80 procent av sitt importvirke från Ryssland. Men i förlängningen kommer detta även få negativa konsekvenser för den svenska skogsindustrins virkesförsörjning. Därför är det av största vikt att vi ökar tillväxten och avverkningen i de svenska skogarna, säger Stefan Wirtén, Skogsindustrierna.

Text och foto: Lars Davner
lars@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb