Rundvirke tappar som råvarusortiment

14 april 2011 Rundvirkets betydelse som råvara för klassiska skogsprodukter minskar snabbt.

År 1990 utgjorde färskt virke 79 procent av råvaran. Resten var returpapper, trärester och andra fibermaterial än trä. 20 år senare är virkets andel nere i 63 procent. Om 20 år beräknas rundvirket bara stå för drygt hälften av den globala skogsindustrins råvara, uppger FAO.

Sopberget i världen gör att andelen byggrester, gamla möbler och liknade returmaterial kommer att öka starkt.

Text: Bengt Ek

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb