Rotpost kan öka i vår

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.

Möjligheterna att sälja sitt ­virke som en rotpost eller leveransrotköp brukar vara störst när timmerpriserna är på väg upp. Då vill sågverken köpa på sig virke till ett bestämt pris, så att de har större kontroll över råvarukostnaderna. Skogen kan sedan avverkas när det passar och när virket behövs.
För skogsägaren är fördelen med rotpostförsäljning att hon eller han får betalt redan när affären görs upp och inte långt senare, när virket är avverkat och inmätt vid industri.

Annons
Annons

Magnus EkströmMagnus EkströmLeveransrotköp innebär att ­säljaren får ett pris per avverkad kubikmeter, där avverkningskostnaden är borträknad. Virket mäts dock in först vid industri och det kan därför dröja innan betalningen sker.
Men när virkespriserna går ner, som det senaste året, är det inte alls samma efterfrågan på rotposter och inte heller är det så stort intresse att ge bud på leveransrotköp.
– Rotpostmarknaden har svalnat jämfört med för två år sedan, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet i Jönköping.
Problemen med granbarkborrar i många områden gör också att avverkningarna ser annorlunda ut än för några år sedan och de går inte alltid att planera så väl.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons