Rotpost kan öka i vår

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
SÄLJFORM. För några år sedan var marknaden för rotposter och leveransrotköp glödhet. Med sjunkande timmerpriser har den svalnat rejält, men kan kanske komma igång igen i vår, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet.

Möjligheterna att sälja sitt ­virke som en rotpost eller leveransrotköp brukar vara störst när timmerpriserna är på väg upp. Då vill sågverken köpa på sig virke till ett bestämt pris, så att de har större kontroll över råvarukostnaderna. Skogen kan sedan avverkas när det passar och när virket behövs.
För skogsägaren är fördelen med rotpostförsäljning att hon eller han får betalt redan när affären görs upp och inte långt senare, när virket är avverkat och inmätt vid industri.

Annons
Annons

Magnus EkströmMagnus EkströmLeveransrotköp innebär att ­säljaren får ett pris per avverkad kubikmeter, där avverkningskostnaden är borträknad. Virket mäts dock in först vid industri och det kan därför dröja innan betalningen sker.
Men när virkespriserna går ner, som det senaste året, är det inte alls samma efterfrågan på rotposter och inte heller är det så stort intresse att ge bud på leveransrotköp.
– Rotpostmarknaden har svalnat jämfört med för två år sedan, säger Magnus Ekström som är skogsrådgivare på Hushållningsällskapet i Jönköping.
Problemen med granbarkborrar i många områden gör också att avverkningarna ser annorlunda ut än för några år sedan och de går inte alltid att planera så väl.

Läs hela artikeln i SKOGEN 1/2020.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons